Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Larsen C

Etter at Larsen C isbremmen i Antarktis kalvet et gigantisk isfjell i andre uka av juli, har det vært knyttet spenning og bekymring til den videre utviklingen i ismassivet. Isfjellet A68 som kalvet var på størrelse med Akershus fylke, men var flytende i utgangspunktet, og smelting vil ikke føre til...