Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: moss

Delingskonseptet tilsvarer hva som allerede finnes når det gjelder biler, hus, verktøy og klær. Bruk av elbåtene bestilles i en app.