Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: nelfo

– Regjeringen forstår at strømprisene er et stort problem for vanlige folk akkurat nå. Men forstår de hva som skal til for at problemet ikke blir varig?