Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: NOAH

– Flere nemndmedlemmer fremstiller det som et stort problem at vi i det hele tatt har ulv i Norge, sier NOAHs leder Siri Martinsen.
– NOAHs klage handler hovedsakelig om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen, sier Siri Martinsen.
– Dyrevelferd må gå foran regjeringens jaktlyst. Dette er snakk om stabile flokker i etablerte revir. Det gjør ingen skade om noen ulv fortsatt får leve, sier Ola Elvestuen (V)
Det var organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr som 27. desember begjærte midlertidig forføyning.
Har fått meldinger om lisensjegere som "poster skrytebilder med døde ulver, og som uttrykker seg positivt rundt at ulvene lider når de blir skutt".
En viktig seier, sier dyrevernorganisasjonen Noah.
Coyotene fanges med fotsakser, noe som innebærer stor lidelse for dyrene.
Venstres Guri Melby holdt et kraftfullt innlegg til forsvar for Norges ville dyr og store rovdyr, på NOAHs markering foran Stortinget lørdag. Mens hun forsvarte rovdyra gikk hun også til angrep på politiske motstandere, ikke uventet Senterpartiet, men også Arbeiderpartiet. Da Naturpress fikk snakke med Melby etter appellen hun holdt, utdypet...
I fire år har vi fulgt Miljødirektoratets forsvar for NOAHs etablering av deponi for farlig uorganisk avfall i Breviks gruver. Fortsatt gjenstår en del utredninger. NOAH selv skriver i sin konsekvensutredning om minst 13 temaer som skal risikovurderes senere.  Utslippspunkt, sammensetting i utslipp, rettigheter til gruvene, plassering av vannrenseanlegg,...

Elg mot ulv

I følge arrangøren NOAH var det ca 3000 som hadde samlet seg foran Stortinget, og som ofret en time i kulden for å markere sin motstand. Et høylytt og engasjert publikum fulgte appellene, og avbrøt ofte med applaus og taktfaste rop. – Loven er på ulvens side Det slo jussprofessor Mads Andenæs...