Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: norge

Det brakte disse 5 inn på en liste med 121 andre virksomheter som rapporterte inn sitt klimaarbeid, og som fikk denne karakteren av CDP. CDP Climate Change er en internasjonal non-profit-organisasjon som jobber med å påvirke bedrifter og myndigheter til å redusere klimagassutslipp, sikre vannressurser og beskytte skog. Bak CDP...
Aldri har så få skremt så mange for så lite En stor del av disse som søker mor Ernas vern mot selveste Gråbein er i tillegg jegere, med lisens, vall, rifle, kamo-dress, og minst en fryser full av elgkjøtt. Noen poserte også villig i store kjørepelser av ulv - et...
Miljøopprørerne som ikke fraviker sivil ulydighet, arrestasjoner, fengsling og bøter, men som tvert om lar dette inngå som en som sentral del av sin virksomhet - nå er de her - i Norge. Det er imidlertid ikke et vilkår for å bli medlem i Extinction Rebellion (heretter i artikkelen i...
Ifølge tallene fra SSB tilsvarer nedgangen fra 2016 til 2017 en reduksjon på omtrent 0,9 millioner tonn klimagasser målt i CO2-ekvivalenter. Det er fra sektorene veitrafikk, sjøfart og olje- og gassutvinning at nedgangen er størst. Disse hadde en samlet nedgang på 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Veitrafikk hadde størst utslippsreduksjon med 9,5 prosent sammenlignet med...
DSB har funnet at kommunene i Norge jobber bra med samfunnssikkerhet, men påpeker at det må jobbes mer systematisk med klimaendringer. Med oftere innslag av overraskende og heftige værtyper, liknende det som rammet deler av vestlandet og midt-Norge i oktober, vil det stilles større krav til beredskap alle steder i...
Elbilforeningen har testet arbeidsbilen i Hamburg, den stilles ut på Zerokonferansen i november, og er på markedet like etterpå. Dette blir litt personlig Denne journalisten har en fortid og fortsatt en bijobb i filmbransjen som gjør at jeg av og til, senest for noen få uker siden, måtte snegle meg avsted...
FNs miljøprogram har lagt fram en rapport som viser at mer enn 50 nasjoner nå har satt i verk tiltak mot plastforsøplingen.  Plastmengdene i India er store, de 1,3 milliardene med mennesker genererer 25.000 kubikkmeter plastsøppel hver eneste dag, ifølge The Independent. Myndighetene i landet hevder at om lag 60 prosent...
Fra oljesektoren ble sluppet ut 1,4 % mindre klimagasser enn året før. Fra landbrukssektoren ble det derimot registrert 1 % økning i utslippene. Klimagassene som måles - eller beregnes, som SSB understreker at det dreier seg om - omfatter CO2, metangass (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Utslipp...
Det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri maritim sektor er i gang. En fergebransje som leder an i Norge og verden, politiske vedtak om nullutslippskrav, samt den maritime leverandørindustrien, er sentrale faktorer. Verdensledende på nullutslippsløsninger - vil ha strengere krav Tirsdag hadde miljøorganisasjonen Zero sammen med kompetanseklyngen Maritime Clean-Tech samlet et...
Det ble over 2,5 millioner turer i fjor, en økning på 23 prosent.   Enda er de tomme stativene snødeponier, men nå begynner sola å ta tak, og 4. april skal de være fylt opp igjen med sykler til byens borgere og gjester. Fjoråret hadde en smått sensasjonell bruksøkning på 23%...