Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: NOx

Papirmasseproduksjon er energikrevende. Da gir effektivisering store utslag.
Dei nye reglane som gjeld frå 1. mars er utarbeidd av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet. Det blir gradvis strengare krav til utslepp av NOx og det blir strengare regulering av bruk av eksosvaskesystem. Det kjem også krav om ein miljøinstruks for kvart enkelt skip og forbod mot...
I Norge er Felleskjøpet en av aktørene som har meldt seg på. Hele 50 vogntog har virksomheten reservert. Det er med andre ord ennå ikke en formell bestilling det er snakk om, men en uforpliktende plassering av interesse. – Vi satser stort med 50 reservasjoner fra starten av. Med en så...
Hurtigruten har signert en intensjonsavtale med Rolls-Royce Marine om et oppgraderingsprogram som omfatter seks eksisterende fartøy, med opsjon på ytterligere tre. Blant annet skal få skipene få en helt nyutviklet LNG-motor og batteripakker som en del av sitt hybridsystem. – Dette er en investering i fremtiden, og en historisk dag for...
Over 90 prosent av nye dieselbiler i Euro 6 klasse som selges i dag, og som ikke oppfyller EUs utslippskrav, får fortsatt lov til å kjøre i lavutslippssoner og i byer med dieselforbud. Dette går fram av en undersøkelse foretatt av Transport & Environment (T&E), en non-profit organisasjon som følger...