Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Oslofjorden

Reketrålere i Utgårdskilen.
Naturvernforbundet gikk i mars ut med et forslag om å innføre totalforbud mot fiske i vernesoner i og rundt Oslofjorden. Et lignende budskap kom i april i år fra 11 forskere. Disse forskerne skrev under på et opprop, publisert i avisen Khrono, hvor de beskrev problemene som Oslofjorden står overfor,...
Ytre Hvaler Nasjonalpark. Tisler. Herføl.
"Bunntråling kan sammenliknes med å jakte elg med bulldoser og samtidig raske med seg alt som er av trær, lyng, fugl og smådyr i tillegg til elgen". (Per-Erik Schulze)

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Vi kan ikke slå fast at havnespy ikke er kommet til Oslofjorden, men undersøkelsene gir god grunn til å tro det".
Det kan komme krav til flere kommuner framover.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Oslofjorden sliter med algeoppblomstring og til dels økologisk kollaps. En betydningsfull årsak er avrenning fra sprengstein i deponier og veifyllinger.
"Økosystemet er sterkt forandret av utslipp fra blant annet kloakk og jordbruk, og overfiske".

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Gjennom forskning skal Havlaboratoriet bidra til å gjøre informasjon fra havet mer tilgjengelig.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Skipet Trans Carrier havnet i en storm langs sørkysten av Danmark i februar 2020. Det førte til lekkasje av plastpellets fra en container.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Kraftig nitrogenøkning i Ytre Oslofjord på 30 år. Femdobling på 150 år, og det er Norge selv som forurenser. Strakstiltak trengs, ifølge ny rapport.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Det ble funnet PAH-forbindelser (tjærestoffer), TBT (tinnorganiske forbindelser), kobber, og tungmetaller som kvikksølv og bly.