Reketråler i Utgårdskilen på Hvaler. Et totalfiskeforbud vil ramme næringen, men på lang sikt kan ressursene sikres hvis tiltakene virker. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Både fritidsfiske og yrkesfiske kan bli forbudt i tre store soner i Oslofjorden; Indre Oslofjord, Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.

Men Fiskeridirektoratet har også satt fram to andre reguleringsalternativer. Det ene er å fortsette med dagens regime, og det andre er en ytterligere innstramming fra dagens nivå, men uten et totalforbud. Innspillene er levert Fiskeridepartementet 21. juni.

Det er NRK som melder om dette i dag.

Oslofjordens Friluftsråd støtter totalforbudsalternativet. Direktør Espen Søilen sier dette til NRK:

– Det vil få konsekvenser både for fritidsfiskere og yrkesfiskere. Men det er absolutt nødvendig å gjennomføre nå i den tilstanden Oslofjorden er i.

Artikkelen fortsetter under bildet

De foreslåtte totalforbudssonene i Oslofjorden. Ill.: Fiskeridirektoratet.

Naturvernforbundet har tidligere i år bedt om et totalforbud. Utspillet ble møtt med kraftig motstand fra ordfører på Hvaler, Mona Vauger (Ap).

– Utspillet deres er bare noe de gjør for å vise at de er handlekraftige, sa Vauger til Naturpress tidlig i juni.

Hun vektla den miljøvennlige innretningen til rekefiskeflåten på Hvaler.

– Det er viktig at vi ikke river vekk grunnlaget for næringer som skal fungere når oljealderen er over. Da må vi bevare en infrastruktur. Rekefiskerne på Hvaler driver bærekraftig, og de har skånsomme trålerredskaper. De kjører sakte og de bruker lite diesel. De leverer kortreiste varer, sa Vauger videre.

Rekefisket på Hvaler understøtter om lag 120 årsverk i kommunen, en betydelig andel av yrkeslivet på Hvaler. Et totalforbud vil ramme hardt.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, sier han ikke forstår meningen med de to «lettere» alternativene som Fiskeridirektoratet har lagt fram.

– Vi er fornøyd med at Fiskeridirektoratet nå gir klare faglige råd om at vi må innføre store nullfiskeområder og kraftige begrensninger i både fritidsfiske og yrkesfiske i Oslofjorden, fordi fjorden er i krise, sier han til NRK.

De nye faglige rådene blir det opp til politikerne å vurdere.

LES OGSÅ


- Annonse -
Vil du annonsere her?