Marianne Sivertsen Næss.
Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Foto: NFD.

Sist oktober økte tilskuddet med 1 krone pr liter drivstoff. Nå øker Nærings- og fiskeridepartementet støtten ytterligere til kr 4,50 / liter.

– Sammenlignet med andre deler av fiskeflåten er kystrekeflåten fremdeles i en særskilt krevende økonomisk situasjon på grunn av høye kostnader i næringen, samt nedgående kvoter på reker i sør. Derfor øker vi satsen for tilskuddet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Økningen skjer med umiddelbar virkning, og vil også ha tilbakevirkende effekt til 1. januar 2024, skriver departementet.

Ordningen gjelder for kystrekeflåten i hele landet.

Naturpress skrev for en stund siden om rekefisket i Hvaler-området, knyttet til et forslag fra Naturvernforbundet om innføring av et totalforbud av bunntråling i vernesoner i og rundt Oslofjorden.

11 forskere som skrev under på et opprop i avisen Khrono, la fram lignende argumenter. De beskrev problemene som Oslofjorden står overfor, og hva som bør være tiltak for å rette opp i situasjonen.

Et av hovedbudskapene er at det bør etableres bunntrålfrie soner i Oslofjorden og Indre Skagerrak, samt trålforbud i indre Oslofjord, trålforbud i nasjonalparkene og deler av Ytre Oslofjord og Indre Skagerrak.

Hvalers ordfører Mona Vauger (Ap) avviste mer regulering av rekefisket, og gikk sterkt i forsvar for rekefiskerne i sin kommune.

Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet, påpekte i den samme artikkelen at flere rekebestander er blitt fisket ut fra tidligere rike områder i Nordsjøen, og at indre Skagerrak ser ut til å huse en av de få gjenværende rike rekeforekomstene i Skagerrak-Nordsjøen. 

– Det ville være synd om vi skulle miste dette. Ytre Oslofjord kan være viktig for rekruttering av reker i et mye større område. Reke er en essensiell kobling i næringsnettet – og mat til mange av artene vi skal restaurere tilbake. Økosystemet, havbunnen og rekene trenger vern, og vitenskapen bør snakkes opp, uttalte Moland til Naturpress.

Beslutningen til Nærings- og fiskeridepartementet om mer økonomisk støtte til kystrekefisket går dermed i motsatt retning av det som verneinteresser og deler av fagmiljøene foreslår.

LES OGSÅ:


- Annonse -
Vil du annonsere her?