Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: ozonlaget

Historien viser at det er mulig å lykkes: Ozonlaget er reddet, vi har fått renere luft og vann – og flere ørner.
"Vi trenger å fortsette å styrke håndhevelsen av forbudet mot utslipp av ozonskadelige kjemikalier, i henhold til Montrealprotokollen" (direktør i CAMS, Vincent-Henri Peuch).

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Den siste tiden har vi kunnet se noen fantastisk flotte skyer på himmelen - såkalte perlemorskyer. Men skjønnheten har en bakside. De vakre, fargerike skyene befinner seg høyt oppe i atmosfæren – og der kan de ofte bidra til kraftig ozonnedbrytning. Seniorforsker Tove M. Svendby ved NILUs (NILU er Norsk institutt...
Ozonhullet over Antarktis blir vanligvis synlig i august måned, for så å lukke seg igjen sent i november, eller endog i desember. Men det handler om årlige variasjoner. Ozonhullet har i et visst omfang reparert seg igjen, etter at hullet i mange år vokste som en følge av utslipp av...
I en ny studie som er publisert i Nature vises det til nye funn av utslipp av KFK-gassen KFK-11, som bryter ned ozonlaget. Det har kommet som en overraskelse på forskerne, skriver Cicero, senter for klimaforskning. KFK-11 ble totalforbudt i 2006. Etter at den såkalte Montrealprotokollen ble undertegnet i 1987, der alle...