Ozonhull over Antarktis i oktober 1998. Foto: Flickr / NASA.

I en ny studie som er publisert i Nature vises det til nye funn av utslipp av KFK-gassen KFK-11, som bryter ned ozonlaget.

Det har kommet som en overraskelse på forskerne, skriver Cicero, senter for klimaforskning.

KFK-11 ble totalforbudt i 2006.

Etter at den såkalte Montrealprotokollen ble undertegnet i 1987, der alle verdens land ble enige om utfasing av flere ozonnedbrytende gasser innen 2010, har ozonlaget gradvis reparert seg selv. De mye omtalte hullene har blitt mindre, takket være at landene har etterfulgt avtalen. Bildet over viser hull i ozonlaget, slik det var over Antarktis i oktober 1998.

Ozonlaget befinner seg ca 15 til 35 km over bakken i stratosfæren og beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola, stråling som er skadelig for både mennesker og planter.

Utslipp av ozonreduserende stoffer, for eksempel fra bruk i kuldeanlegg og i isolasjonsskum, har svekket ozonlaget, men bruken av slike stoffer er nå kraftig redusert.

Kina nekter

Ifølge seniorforsker Øivind Hodnebrog ved Cicero, har forskerne funnet ut at de nye utslippene stammer fra nordøst i Kina, hovedsakelig fra to provinser like sør for Beijing.

– Man har ikke klart å finne økning i KFK-11-utslipp noe annet sted i verden. Utslippet stammer mest sannsynlig fra ny produksjon eller bruk av KFK-11, sier Hodnebrog, som mener nyheten er urovekkende.

Kina skal ha nektet for at det er de som er opphavet til utslippene.

Ikke en trussel ennå

Til Cicero sier Hodnebrog at de nyregistrerte utslippene foreløpig ikke utgjør noen trussel for ozonlaget, men at de kan forsinke gjenoppbyggingen.

– Ozonlaget antas å være på 1980-nivå rundt 2060. Selv om myndighetene i Kina benekter at utslippene finner sted, tar de nok saken på alvor, og vi kan nok forvente at utslippene går ned igjen relativt raskt. Hvis de ikke allerede har gått ned igjen, sier Hodnebrog.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?