Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: plastforurensing

Norge alene kan redusere bruken av denne typen engangsplast med 1,9 milliarder enheter eller om lag 3 600 tonn i året.
Det blir forbudt å omsette gummigranulat fra 15. oktober 2031.
Alternativet er veldig mye verre, ifølge rapporten. Hvis ikke man får på plass en konkret avtale med kraftig forsterkede tiltak, finner rapporten Towards Ending Plastic Pollution by 2040: 15 Global Policy Interventions for Systems Change isteden at man kan risikere en dobling av plastforurensingen. – Nå har vi muligheten til å få...
Det var en var en klar sammenheng mellom fart og mengden partikler, viste forskningen.
Uten tiltak: Plastavfall i elver og innsjøer ventes å øke fra 109 millioner tonn i 2019 til 348 tonn i 2060, og plast i havet fra 30 millioner tonn i 2019 til 145 millioner tonn i 2060.
Midlene går blant annet til å bekjempe plastforsøpling og støtte WWFs arbeid for bevaring av truede arter.
Camille Parrain: – Havet er en metafor for livet. Jeg håper at livet i og på havet, og verdien ved det, kan hjelpe mennesker som strever i livet. Kanskje det kan gi unge mennesker en positiv visjon.
Av sitt slag er det ingen andre fartøy i verden som går dypere enn denne.
80 prosent av dem som ble testet, hadde plast i blodomløpet.
Mikroplasten er syntetisk gummi som stammer fra bildekkslitasje eller asfaltslitasje.