Ill.foto: Dorte Herzke. NILU.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
I løpet av få år skal tusentalls norske fotballbaner med kunstgress bytte ut gummigranulat med miljøvennlig fyll. Dette er saken:

* EU-kommisjonen vedtok i september i år et forbud mot mikroplast med en overgangsperiode på åtte år. Det innebærer at det blir forbudt å omsette gummigranulat fra 15. oktober 2031.

* I Norge er det 2050 kunstgressbaner. Det er estimert at gummigranulat-forurensingen fra disse banene medfører utslipp på flere tusen tonn mikroplast hvert år.

* Det anslås at om lag 365.000 spillere er avhengige av å kunne spille på norske kunstgressbaner. Kunstgress brukes også i konkurranse på alle nivåer i norsk fotball.

* Fangstordninger er etablert rundt en rekke baner for å kunne samle opp gummigranulat på avveie. Det er ikke innført noe forbud mot gjenbruk av gummigranulat som allerede er innkjøpt og lagt i banene.

* Foreløpig er det ingen som vet hva som skal erstatte gummikulene i framtidens kunstgressbaner. Flere alternativer, som sand, bark, kork og kokos, er testet med vekslende hell.

* Kunstgressdekket som nå er vanlig, anslås å ha en levetid på 10–15 år. Bare 20 prosent av banene i Norge som er bygget mellom 2008 og 2012, er rehabilitert. De har dermed behov for påfyll av gummigranulat.

* Regjeringen har bevilget 5,5 millioner kroner til Norges Fotballforbund for å kartlegge landets kunstgressbaner og starte jobben med omstillingen. Det innebærer blant annet å utarbeide en konsekvensanalyse av hva omstillingen vil koste. Fra NFF-hold er det anslått en total prislapp på 10 milliarder kroner.

* I november skal Stortinget behandle et forslag fra Miljøpartiet De Grønne som krever at regjeringen legger fram en nasjonal strategi for omstillingen vekk fra gummigranulat. Forslaget støttes av blant andre NFF, Norges idrettsforbund og Naturvernforbundet.

Kilder: NTB, NFF, MDG


- Annonse -