Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: rødlista

Myr. Bernt Rostad.
Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Predasjon av mink og andre rovdyr, menneskelige forstyrrelser i hekketiden og drenering av våtmark, er noen av årsakene til tilbakegangen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Nye Veier anklages for å ha gjort uopprettelig skade i et naturreservat under bygging av ny E6 utenfor Hamar. Statsforvalteren har politianmeldt saken. Arbeidet er utført av en underentreprenør for det statlige selskapet Nye Veier. Entreprenøren fjernet all vegetasjon og alle røtter da de skulle legge nye spillvannsledninger i våtmarksområdet Åkersvika, melder Nationen. Ifølge Statsforvalteren i […]

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Rødstilken er nå på rødslista, som "nær truet".
Statsforvalteren i Nordland er svært bekymret for artsmangfoldet.
Hettemåke, en av våre vanligste fugler, er nå på rødlista. T.h. Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge. Foto: Per Harald Olsen / NTNU / CC, BirdLife Norge.
"Hovedbudskapet er at det går fra vondt til verre for mange tidligere helt vanlige fuglearter, og at naturvern må langt høyere opp på den politiske agendaen".