Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: sjødeponi

Neptune Network mener mudringspartikler vil nå nasjonalparken, og endog til Kosterøyene.
Prøvemudringen går som planlagt. All anleggsvirksomhet vil foregå i Fredrikstad kommune.
– Naturen tåler ikke totalbelastningen i dette prosjektet, sier leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie.