Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn og Øra industriområde midt i bildet. Illustrasjon og foto: Kystverket
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Prøvemudringen går som planlagt. All anleggsvirksomhet vil foregå i Fredrikstad kommune, sier prosjektleder Martin Fransson i Kystverket, til Fredrikstad Blad.

Det som tas opp av mudder – 10.000 kubikkmeter – skal deponeres med halvparten på land på Frevar gjenvinningsstasjon og halvparten skal gå i sjøen ved Svaleskjær, på Fredrikstad-siden.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap) sier til avisen at hun håper Kystverket klager på vedtaket i Hvaler kommunestyre til Statsforvalteren. 

Kommunstyret i Hvaler gikk med stort flertall i mot at mudringsmassene skal deponeres på Hvalersiden, ved Svaleskær og Møkkalasset.

Det er en prøvemudring som nå gjennomføres i høst, og er et forberedende prosjekt før utdypingstiltaket settes i gang. 

Det er funnet forurensede masser i prøvefeltet i nord og i midten av de tre områdene prøvemudringen skal foregå, ifølge Fredrikstad Blad.

Hovedprosjektet er anslått å pågå over 16 måneder over to sesonger, med pause i sommermånedene «av hensyn til naturmiljø og friluftsliv», ifølge Borg Havns nettsider. Mudringen skal sørge for at Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde, og det gjøres rom for snuplass ved Fuglevikbukta, som da utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter.

- Annonse -