Innkallingen fra Oslo tingrett til partene som strides om mudring ved Borg Havn. Skjermdump / Neptune Netword, Facebook.

Neptune Network fortsetter sin kamp for å stanse dumping av mudringsmasser i Hvaler-skjærgården.

Mandag formiddag kan det se ut som utspillene fra miljøorganisasjonen til en viss grad har ført fram for deres del. Oslo tingrett har besluttet å innkalle Staten (v/Nærings- og fiskeridepartementet) og Neptune Network til muntlige forhandlinger førstkommende fredag.

Neptune Network var til stede i havnebassenget i Fredrikstad mandag, med flere båter. Politiet var også til stede, men skipstrafikken skal ikke ha vært hindret, ifølge Fredrikstad Blad.

Også Miljøvernforbundet

Også Miljøvernforbundet har nå engasjert seg i saken. Regionsansvarlig i Miljøvernforbundet, Jan-Hugo Holten, sier til FB at han ikke tror Kystverket vil få lov til å gjennomføre dette slik de planlegger.

– Vi kommer til å jobbe for at mesteparten av mudderet og sedimentene skal på land. Og da må vi ha løsninger på land selvfølgelig, uttaler Holten til FB.

Tror partikler vil kunne nå Koster

En representant for Neptune Network, Karine Finne, hevder i en video i dag at mudringsmassene som skal slippes ned igjen ikke vil kunne gå ned som en fast masse, uten at partikler flyter videre ut.

Finne viser blant annet til de sterke strømmene i farvannet (vises på videoen) og hevder at mudringsmassene som senkes vil spre seg videre utover, «til Skjærhalden, Lauer, nasjonalparken – ja, helt til Koster».

Kystverket avviser at aktiviteten gjør skade, slik miljøorganisasjonen påstår. Det var torsdag i forrige uke at Neptune Network ved Knut Chr. Halland, anmeldte Kystverket til politiet, med krav om stans i arbeidene.

Innkallingen til rettsmøte vil ikke kunne stanse arbeidene i dagene i mellom, etter det Naturpress forstår.


- Annonse -