Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: solkraft

Hva vil være konsekvensene av utbygging av solkraftanlegg på jord- og skogbruksarealer?
Finnes konfliktfri ny kraft? Noen mener det.
Siden etableringen har BeGreen utviklet, solgt og levert solenergikapasitet på mer enn 700 MW.
Skal også gi svar på muligheten til å etablere større solcelleparker i regionen.
"Med Wento er vi svært godt posisjonert for å bygge en betydelig solenergiportefølje i ett av Europas raskest voksende markeder for fornybar energi."
Ukraina har, eller hadde, en ledende posisjon innen fornybar energi i regionen.
Bare på egnede tak og fasader på forretningsbygg, hus, fjøs og garasjer kan det produseres 66 TWh strøm i året, ifølge ekspert.
Vindkraftselskap tar pionérrolle i solbransjen i Finland.
"Gårdsbruk har store takflater, så slik sett ligger forholdene godt til rette for å ta i bruk solcellepaneler".
Etter NVEs vurdering er miljøulempene ved tiltaket små.