Russland har slått ut mesteparten av vindkraften i Ukraina. Dette skal være Ochakiv vindkraftverk, nær Odesa. Foto: crea87/Wikipedia / CC 3.0.

Dette var status i juni. Da hadde overfallskrigen mot Ukraina vart i om lag 4 måneder.

Hva situasjonen for fornybar energi i Ukraina er midt i september, er ukjent. Men det er grunn til å anta at det har vært begrenset med ressurser og anledning til å reparere denne delen av infrastrukturen.

Det er en FN-initiert rapport som har kartlagt ødeleggelsen av den fornybare energikraften. Sammen med tenketanken REN21 har FN-organet UNECE undersøkt hvordan det ligger an med fornybar energi i 17 land i sentral-Asia, Kaukasus og sørøst-Europa, melder Bloomberg.

Av alle disse landene var det Ukraina som hadde etablert mest ny fornybar energi i de senere årene. Mellom 2017 og 2021 økte Ukraina fornybarkapasiten med 8,3 GWh.

Russland har bygd ut langt mindre enn Ukraina

Siden Ukraina har en ledende posisjon innen fornybar energi i denne regionen, blir hele regionen betydelig svekket. Ifølge rapporten har regionen fått slått ut en fjerdedel av samlet vindenergikapasitet, og 20 prosent av solenergikapasiteten, alt på grunn av Russlands overfall.

Sammenlignet med Ukraina (8,3 GW) har Russland bare klart å øke fornybarkraften sin med 3,5 GW i den samme perioden. Det er også mindre enn Kasakhstan, som har bygget ut 3,7 GW fra 2017 til 2021, ifølge rapporten til UNECE.

– Den russiske invasjonen i Ukraina, og medfølgende effekter på nabolandene, undergraver etableringen av fornybar energi på kort sikt, sier Rana Adib, administrerende direktør i REN21.

– Samtidig har det kastet nytt lys på hva fordelene med rask energiomstilling kan bringe med seg, og det kan gi et driv for installasjon av fornybart i regionen, sier Adib.


- Annonse -
Vil du annonsere her?