Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Svanemerket

Oppfyller krav om at bygget skal ha lavere strømforbruk, bruke mer bærekraftige materialer, ha byggevarer av høy kvalitet, og med strenge krav til kjemikaliebruk.
– Forbrukerne er lei av grønne påstander uten innhold. Det må de som jobber med markedsføring være bevisst på, sier Svanemerket-sjef.
"Har flere innovative og fremtidsrettede løsninger som ikke tidligere har blitt brukt i lignende bygg."
Hun kommer fra Innovasjon Norge, der hun har vært en del av toppledergruppen.
En svanemerket vaskehall bruker 90 liter pr bil, mens forbruket er om lag 400 liter i vaskehall uten slik renseteknologi.
Møbler skal kunne repareres og gjenbrukes.
– Det er inspirerende å se den svanemerkede byggeboomen vi nå har i Norden, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge.
Nytt fond er svanemerket nå. Samlet fondskapital i Norden i denne sektoren er på 110 milliarder kr.
– Som byens største hotell har vi et stort ansvar for å gå foran og tilby gjestene våre et så miljøvennlig produkt som mulig, sa hotelldirektør Lise Solheim etter overrekkelsen.
Statistikken som Nordisk Miljømerking viser til er helt fersk, og i tallene finnes både leiligheter, hus, skoler og barnehager i Norden. Alle ferdigbygde og med  "stempelet" Svanemerket. Siden 2016 og fram til nå er det snakk om en prosentvis økning på 400 prosent. – I hele Norden er det en stigende...