Tormod Lien (markedsrådgiver Svanemerket), Lasse Thue (styringsgruppe for ny skole), Anita Winsnes (direktør i Svanemerket), Eva Thorén Eriksen (ordfører i Røyken) og Rune Kjølstad (styreleder i Røyken eiendom). Foto: Svein Ove Isaksen.

Statistikken som Nordisk Miljømerking viser til er helt fersk, og i tallene finnes både leiligheter, hus, skoler og barnehager i Norden. Alle ferdigbygde og med  «stempelet» Svanemerket.

Siden 2016 og fram til nå er det snakk om en prosentvis økning på 400 prosent.

– I hele Norden er det en stigende interesse for svanemerkede bygg fra både byggherrer, entreprenører og arkitekter. Det tror jeg det er flere grunner til. Svanemerket er et merke som de fleste kjenner og har stor tillit til. I tillegg er mange opptatt av sirkulær økonomi og FNs bærekraftsmål. Å jobbe med svanemerking bidrar til å gjøre disse vyene om til praksis, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Sverige suverent på topp

Svenskene har nesten 21 740 svanemerkede boliger enten ferdig bygget eller under oppføring. I Norge er det 2 612 svanemerkede bygg, mens tallene for henholdsvis Danmark og Finland 1 247 og 433. Men Nordisk Miljømerking rapporterer om sterk og økende interesse for å sertifisere bygg med Nordens offisielle miljømerke i alle de nordiske landene.

Winsnes forteller at det kommer mange henvendelser om svanemerking av bygg om dagen.

– Jeg tror det skyldes at mange leter etter oppskrifter på hvordan de kan bygge mer klimavennlig, bruke mindre problemkjemi og jobbe mer i tråd med sirkulær økonomi og med FNs bærekraftsmål. Kunnskapen om at Svanemerket er en slik oppskrift begynner å spre seg i bransjen, og det er jeg glad for, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Nye bygningstyper kommer til

En av de største boligbyggere i Norge, JM, bestemte ved årsskiftet at alle boliger de bygger skal være svanemerket. I kommunene OverhallaSpydeberg og Røyken (se hovedbildet) er det nå eksempler på svanemerket barnehage, rusomsorgsboliger og to skoler som enten er ferdige eller under oppføring.

FAKTA Svanemerking

Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i alle nordiske land, har et helhetlig perspektiv og stiller krav til alle relevante miljøutfordringer i hele produktets livssyklus. Svanemerkede bygg er kjennetegnet av lavt energiforbruk, strenge krav til miljø- og helseskadelige stoffer, kontroll på alle byggematerialene og god kvalitet.


 

- Annonse -