Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: UNEP

GRID samarbeider tett med FNs miljøprogram, UNEP.
Målt over tid er den globale oppvarmingen foreløpig på om lag 1,2 grader, sammenlignet med nivået før den industrielle revolusjon.
Den planlagte produksjonen av kull, olje og gass er 69 prosent høyere enn det som kan begrense oppvarmingen til 2 grader.
Organisasjonen advarer om at omfanget av mudring vokser, med alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet.
De neste to årene skal Ingrid Rostad koordinere arbeidet for ikke-statlige organisasjoner inn mot FNs miljøprogram, UNEP.
FNs femte miljøforsamling (UNEA-5) starter mandag 22. februar. Norges miljøvernminister er UNEAs president.
Total er aktør i prosjekter nord for polarsirkelen, men selskapet er ikke engasjert i felter nord i Barentshavet, opp mot det såkalte iskantområdet.
Initiativet er en del av UNEP FI, som samler den globale finanssektoren innen forsikring, investering og bank for å fremme en bærekraftig utvikling.
Søndag 7. juni møttes over 350 sivilsamfunnsrepresentanter til den største globale digitale miljøkonsultasjonen noensinne. Budskapet var klart: Vi, folket, er klare for endring. Nå må verdens ledere handle. Behovet for å gjenoppbygge verden på en bærekraftig måte etter koronapandemien var et gjennomgående budskap. — Selv om nedstengingen av store deler av...
En ny rapport utgitt av FNs miljøprogram viser at det er et stort gap mellom produsentland, som Norge, sine planer for økt olje-, kull og gassproduksjon og Parisavtalens mål om å avverge katastrofale klimaendringer. I dag ble rapporten «Produksjonsgapet» (The Production Gap), skrevet av Stockholm Environment Institute (SEI) for FNs miljøprogram (UNEP),...