– Planene til regjeringene om å trappe opp produksjonen av fossil energi undergraver den nødvendige energiomstillingen, sier Unep-sjef Inger Andersen. Foto: Unep.
Globalt planlegges produksjon av mye mer fossil energi enn klimamålene tillater, ifølge ny FN-rapport. Regjeringen mener ventet norsk oljeproduksjon er i tråd med anbefalingene.

FNs miljøprogram (Unep) har bidratt i arbeidet med den nye rapporten. Her står det at verdens produksjon av fossil energi i 2030 ligger an til å bli over dobbelt så høy som 1,5-gradersmålet tillater.

20 olje-, gass- og kullproduserende land vurderes i rapporten, og ett av dem er Norge. En av konklusjonene er at ingen av landene har forpliktet seg til å kutte produksjonen av fossil energi i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Tvert imot planlegger verden samlet sett å øke produksjonen av kull fram til tidligst 2030 og produksjon av olje og gass til tidligst 2050.

– Planene til regjeringene om å trappe opp produksjonen av fossil energi undergraver den nødvendige energiomstillingen. Det skaper økonomisk risiko og usikkerhet rundt menneskehetens framtid, sier Uneps toppsjef Inger Andersen (bildet) i en uttalelse.

– Stor snuoperasjon

Den planlagte produksjonen av kull, olje og gass er 69 prosent høyere enn det som kan begrense oppvarmingen til 2 grader, ifølge rapporten.

– Dette er en viktig rapport, fastslår Norges nye klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en uttalelse.

Skal klimamålene nås, må verden klare å erstatte fossil energi med energikilder med lave utslipp, konstaterer ministeren.

– Dette er en av de største snuoperasjonene verden har stått overfor, og ikke noe hvert enkelt land kan gjøre alene.

I rapporten anbefales det at verdens oljeproduksjon reduseres med om lag 75 prosent innen 2050 hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. Bjelland Eriksen mener dette er i tråd med ventet utvikling på norsk sokkel med dagens politikk.

– Hodeløse planer

I motsetning til ministeren mener SV, regjeringens budsjettpartner på Stortinget, at det trengs store endringer i norsk oljepolitikk.

– Vi har ikke tid til flere hodeløse planer som driver oss langt forbi 1,5-gradersmålet. Klimakrisen rammer oss hardt allerede og kommer til å utfordre oss stadig mer i åra som kommer, sier partileder Kirsti Bergstø, som ønsker en plan for å fase ut norsk olje og gass.

Norske miljøorganisasjoner mener heller ikke at norsk oljepolitikk er i tråd med FNs anbefalinger. Naturvernforbundet mener oljepolitikken «er på kollisjonskurs med et levelig klima på kloden.»

– FN advarer mot fortsatt oljeleting, det internasjonale energibyrået advarer mot fortsatt oljeleting, og det samme gjør Klimautvalgets rapport som kom forrige uke. Det mangler ikke på advarsler, sier organisasjonens leder Truls Gulowsen.

– Bensin på bålet

Natur og ungdom mener den nye rapporten synliggjør norsk dobbeltmoral og hevder Norge «fortsetter å helle bensin på bålet» med fortsatt oljeleting.

Samtidig mener Greenpeace at Norge vil reise som en «klimahykler» til klimatoppmøtet Cop 28 i Dubai, som begynner i slutten av november.

– Til tross for ekstremvær verden rundt fortsetter regjeringen å føre en aggressiv oljepolitikk på norsk sokkel, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

Kirkens Nødhjelp (KN), som også ønsker en plan for utfasing av olje og gass, minner om klimaendringenes konsekvenser i fattige land.

– Vi ser hver dag på bakken hvordan dette rammer. Kampen for å skaffe nok mat blir vanskeligere og vanskeligere, sier KN-leder og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.

Oljeskattepakken

I avsnittene om Norge i rapporten nevnes blant annet oljeskattepakken som ble innført under koronapandemien. Pakken innebar 26 milliarder kroner i subsidier, ifølge beregninger som forfatterne siterer.

I rapporten står det også at beregningene av fallende norsk oljeproduksjon er usikre og avhengig av letepolitikken.

Av de fossile energikildene er det kull som har høyest utslipp av klimagasser. Ifølge rapporten er den ventede globale produksjonen av kull i 2030 hele 460 prosent høyere enn det som er i tråd med 1,5-gradersmålet.

For olje og gass er de tilsvarende tallene henholdsvis 29 og 82 prosent.

– Fra og med Cop 28 må nasjoner stå sammen om en rettferdig utfasing av kull, olje og gass, sier Unep-sjef Inger Andersen.

Avviser utfasingsplan

I Norge kom regjeringens klimautvalg nylig med råd om å legge en plan for oljenæringens sluttfase. Utvalget mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning på norsk sokkel før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten.

Men forslaget avvises blankt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), skrev E24 i helgen.

– Vi kommer ikke til å stoppe utviklingen av norsk sokkel, sa han.

Støre viste til en vurdering fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om at det fortsatt trengs investeringer i noen eksisterende olje- og gassfelt. I tillegg tror han fallende etterspørsel etter hvert vil begrense oljeproduksjonen.

Ny varmerekord

Flere enn 80 forskere fra over 30 land har jobbet med den nye rapporten om fossil energi. I tillegg til FN-organisasjonen har følgende aktører deltatt i arbeidet: Stockholm Environment Institute (SEI), Climate Analytics, E3G og International Institute for Sustainable Development (IISD).

Rapporten ble offentliggjort onsdag, samtidig som EU-forskere bekreftet at oktober var den femte måneden på rad med rekordhøye globale temperaturer.

Snittemperaturen forrige måned var 0,4 grader høyere enn forrige oktoberrekord fra 2019. I denne sammenhengen er det svært mye.

– Marginene vi slår rekordene med, er sjokkerende, sier Samantha Burgess i EUs klimaovervåkingstjeneste C3S.

Ifølge Burgess er det nå nærmest helt sikkert at 2023 blir det varmeste året som noen gang er registrert på kloden.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?