Konserndirektør Karin Greve-Isdahl i Storebrand er valgt inn i styret som har ansvar for å følge opp FNs miljøprograms prinsipper for bærekraftig forsikring.

Styret leder initiativet som formelt heter UNEP’s Principles for Sustainable Insurance (PSI)  Initiativet er en del av United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), som samler den globale finanssektoren innen forsikring, investering og bank for å fremme en bærekraftig utvikling.

LES OGSÅ: Nordiske banker verdensledende på å kaste ut kull

Første norske representant i dette styret

Greve-Isdahl – som har ansvar for bærekraft, næringspolitikk og kommunikasjon i Storebrand – blir første norske representant som har sittet i dette globale styret.

– Koronapandemien har gitt en viktig påminnelse om forsikringsselskapenes betydning for både bedrifter og privatpersoner. Mange selskaper har strukket seg langt for å hjelpe kundene sine i en uforutsett og uoversiktlig situasjon, sier hun i en pressemelding fra Storebrand.

– Bærekraftig forsikring handler imidlertid også om håndtering av klimarisiko, utvikling av bærekraftige produkter og god selskapsstyring, sier Greve-Isdahl.

Et mål at flere selskaper skal signere prinsippene

Hun går inn i FN-styret sammen med representanter fra internasjonale aktører som Allianz, Axa Group, Aon plc og Zurich Insurance Group. 

– Jeg håper å bidra til at bransjen blir enda flinkere til å dele innsikt og erfaring, ikke bare internt mellom forsikringsselskaper, men med selskaper i andre bransjer og andre samfunnsaktører. Forhåpentligvis vil styrevervet også gi meg innsikt som jeg kan dele med kolleger i den norske forsikringsbransjen. Målet er selvfølgelig også å få flere selskaper til å signere prinsippene, sier Greve-Isdahl.

Initiativet ble lansert på FNs bærekraftkonferanse i Rio i 2012 og omfatter prinsipper for ESG-arbeid og -rapportering, kunnskapsdeling, samarbeid og transparens. ESG er en internasjonal betegnelse for «environmental, social and corporate governance». Storebrand skriver at de er eneste norske forsikringsselskapet som har signert prinsippene, mens Finans Norge er en «supporting institution».

Storebrand ble i 2020 kåret til verdens mest bærekraftige forsikringsselskap av Global 100, en uavhengig analyse av over 7000 selskaper gjennomført av det kanadiske finansmagasinet Corporate Knights.


Kilde: Storebrand

- Annonse -
Vil du annonsere her?