Kistefossdammen barnehage i Heggedal i Asker blir historisk i energi- og miljøsammenheng når den åpner 18. mai.

På takene på barnehagen er det montert opp flere store solcellepaneler som årlig skal produsere 50.000 kilowattimer med strøm. Det er også boret opp flere energibrønner i bakken som utnytter bergvarmen ved hjelp av en varmepumpe til oppvarming.

FutureBuilt-programmet

For tre år siden vedtok formannskapet i Asker kommune at denne barnehagen skulle være et såkalt forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

FutureBuilt er et program som som Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommuner har dannet for å understøtte klimavennlig arkitektur og byutvikling. Med på laget som partnere har kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Programmets tidsløp er mellom 2010 og 2020.

Trolig Norges første offentlige plussbygg

Forbildeprosjektene, 50 i tallet, skal halvere klimagassutslippene fra transport, energibruk og materialbruk. De skal i tillegg ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter, heter det i beskrivelsen av programmet.

Når Kistefossdammen barnehage åpner 18. mai blir den landets første i sitt slag, og trolig er den Norges aller første offentlige plussbygg  i det hele tatt. Barnehagen får to småbarnsavdelinger, to fleksible avdelinger og to storbarnsavdelinger. Om lag 30 barn får plass ved åpningen.

Offisiell åpning skjer imidlertid først i september, og når nytt hovedinntak gjøres til høsten vil det være plass til 100 barn, ifølge Budstikka.

Flere tiltak skal gi et samlet positivt resultat for miljøet

Asker kommune opplyser at Kistefossdammen barnehage er bygget i tråd med statlige retningslinjer om å plassere boliger, arbeidsplasser og institusjoner i nærheten av kollektivknutepunkter. Hensikten er å redusere bilkøene, forbedre luftkvaliteten, redusere utslipp av klimagasser og skape bedre bomiljøer, heter det.

For å nå disse målene er det anlagt et begrenset antall parkeringplasser for bil (bare 22), men til gjengjeld er det godt tilrettelagt for sykler og sykkelvogner, med henholdsvis 40 og 19 plasser til disse. Barnehagen ligger nært til Heggedal jernbanestasjon, og kommunen oppretter i tillegg flere prøveprosjekter og prøveordninger for å oppmuntre foreldre og ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt.


Illustrasjon: Arkitektkontoret Christensen & Co Arkitekter (som har hatt oppdraget)

- Annonse -
Vil du annonsere her?