Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Forbud mot fyringsolje fra 2020

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Forbudet gjelder både boliger, offentlige bygg og næringsbygg, men ikke for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Forskriften kan formelt vedtas når høring i EØS-området er gjennomført, noe som vanligvis tar tre måneder, ifølge Klima- og miljødepartementet.

– De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, flis- og pelletskjeler, sier statsråd Vidar Helgesen.

Fornøyd Marius Holm i Zero

– Et svært viktig klimatiltak som kutter store utslipp og sender et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi. Norske bygg blir nå den første oljefrie sektor i verden. Utfasingen vil ha stor ringvirkning i Norge og internasjonalt og viser at Norge kan være en klimaspydspiss når vi vil, sier Holm, leder i ZERO.

 Fjerner 340.000 tonn CO2

I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739 000 tonn CO2. I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2. Forbudet regjeringen foreslår er beregnet å redusere utslippene med 340 000 tonn CO2 i året.

– Når oljefyren nå skal skiftes ut, er det viktig at det er fornybare løsninger som tas i bruk. Regjeringen legger til rette for nettopp dette ved at privatpersoner får støtte fra Enova til fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger, sier Helgesen.

Landbruket gjenstår

Det som foreløpig ikke er omfattet av forbudet, er oppvarming av driftsbygninger i landbruket samt midlertidige bygninger som for eksempel brakker.

Men 15. juni sendte regjeringen på høring et forslag til tilleggsregulering som forbyr bruk av mineralolje også til disse bygningene.  Departementet mener det finnes gode alternativer til bruk av mineralolje også for disse bygningene.

Regjeringen skal også utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra gass til oppvarming av bygninger og reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av bygninger.

Utreder bygg- og anleggsektoren

Regjeringen skal i 2017 utrede muligheten for å redusere eller fase ut bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser. Utredningen vil belyse tilgjengeligheten av alternative energikilder og kostnadene og klimaeffekten av å ta i bruk disse, opplyser departementet.  I arbeidet skal det legges opp til dialog med bygg- og anleggsnæringen, og arbeidet skal sees i sammenheng med regjeringens utarbeidelse av en handlingsplan for fossilfrie bygg- og anleggsplasser innen transportsektoren.

Bakgrunn for forbudet, konsekvensutredning, høringsnotat og høringsinnspill kan du lese her, og her er hele forskriften.


Kilde: Klima- og miljødepartementet.

- Annonse -