- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

At Norge legger opp til å kjøpe seg fri fra opptil en tredel av sine utslippskutt – et sted mellom 5,5 og 11 millioner tonn CO2 – beskrives av Bellona som «en svært tvilsom strategi».

Norge skal redusere sine CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030.

– Helgesen legger til grunn bruk av en ordning som ennå ikke finnes: EUs organer har ennå ikke blitt enige om hvordan landene eventuelt kan gjøre dette. Det er drøyt av Helgesen å bruke dette som premiss i en melding til Stortinget, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Utrolig skuffende

– Regjeringen vedgår selv at det er knyttet stor usikkerhet til flere av punktene som handler om fleksibilitet, så dette kan Stortinget nesten ikke behandle, men bare ta til orientering. Dette handler om håp og tro mer enn om realiteter. Utrolig skuffende, sier Hauge i et innlegg på Bellonas hjemmesider.

– Norge ønsker å bruke absolutt alle muligheter til frikjøp og kreativ bokføring. Det er å undergrave EUs klimaarbeid. Mange av disse ordningene er ennå ikke vedtatt i EU, og Bellona i Brussel vil arbeide mot dette med alle midler, sier Hauge, som ikke er sikker på Norges muligheter til å få kjøpt de kvotene som legges til grunn i klimameldingen.

– Regjeringen vet ikke om Norge får kjøpt kvoter, eller evt. hvor mye. Medlemslandene i EU er fortsatt ikke enige om dette, et vedtak kommer tidligst mot slutten av året. Man vet heller ikke om opptak i skog kan telles på den måten regjeringen legger til grunn. Alt i alt er Helgesens plan svært tvilsom, sier Hauge.

Han er kritisk til at Norge lobber i Brussel for at opptak i skog skal telle mer enn EU-kommisjonen foreslår.

– Vi løser ikke utslippsproblemene våre med å telle trær. Å jobbe for dette er å undergrave EUs klimamål for ikke-kvotepliktig sektor, sier Hauge.

– Har ikke forstått alvoret

Klimameldingen får minst like mye tyn av lederen i WWF Norge, Nina Jensen:

–  viser at regjeringen hverken har forstått alvoret med klimaendringer eller det enorme behovet for norsk omstilling, uttaler Jensen på Twitter.

Hun tvitrer videre:

– Helt utrolig: legger frem klimamelding uten et eneste nytt klimatiltak! Forspilte muligheter, nok en gang.

Og Jon Bjartnes i WWF minner regjeringen på litt historikk i en av sine tweets:

–  i november: «Kvotekjøpsæraen er over». I dag: Vil kjøpe alle kvoter EU kan by på.


 

- Annonse -