Klimapolitikk: Daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Californias guvernør Jerry Brown signerte en samarbeidsavtale om klima i 2017, mellom Norge og California.

Avtalen mellom Norge og California ble underskrevet nylig, under klima- og miljøminister Vidar Helgesens besøk i den amerikanske delstaten.

Avtalen (kan lastes ned her) innebærer at de to partene skal utveksle informasjon og erfaring om virkemidler og mål, spesielt innen fornybar energi og reduserte utslipp fra transport. Norge og California vil også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp fra tropisk skog, og om analyser om overgangen til en grønn økonomi, heter det i en pressemelding.

– Her i California er beskjeden klar fra både næringslivet og myndighetene at de styrker arbeidet for å få ned utslippene av klimagasser. Dette gjør de ikke bare for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi.  Som verdens sjette største økonomi, og den mest folkerike delstaten i USA, kan Californias betydning for klimapolitikken knapt overvurderes. Jeg ser store muligheter for norske myndigheter og bedrifter med denne avtalen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han sier Norge har mye å bidra med, for eksempel når det gjelder grønn skipsfart, grønne datasentere og klimavennlig produksjon.

Under guvernør Jerry Brown har California også underskrevet samarbeidserklæringer og avtaler med Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland, Sør-Korea, Peru, Japan, Israel, samt provinser og delstater i Kina, Mexico, Brasil og Canada.

Økende tilslutning og styrke i global koalisjon

Norge har også sluttet seg til den globale alliansen Under2MoU, som i dag består av 177 myndigheter fra til sammen 37 land. I tillegg har 15 land gitt sin politiske støtte til initiativet, herunder Canada, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Mexico, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Peru og Sverige. Et tyvetalls kinesiske byer og provinser har sluttet seg til. Alliansen har som mål  å redusere klimagassutslippene med 80-95 prosent innen 2050, under 1990-nivået.

Medlemmene i koalisjonen representerer en befolkning på 1,2 mrd mennesker.

I september 2018 skal det holdes et eget klimatoppmøte, initiert av amerikanske delstatsguvernører som opererer uavhengig av USAs føderale beslutninger om klima.


Foto: Californias guvernør Jerry Brown og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerer avtalen. (Foto: Jerry Browns kontor / under2mou.org)

- Annonse -