Det er Smøla kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal som får muligheten til å gå tett inn på problemstillingen, i samarbeid med aktører fra seks andre land i EU-området.

Fylkeskommunen i Møre og Romsddal opplyser i en pressemelding at de sammen med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter skal se etter gode og miljøvennlige transportløsninger i sin del av distrikts-Norge.

I Norge har utslippene fra transport totalt sett økt med 24 prosent fra 1990 til 2016. Veitrafikk er den største utslippskilden, og utslippene herfra økte med 31 prosent i perioden 1990 til 2016. Det har vært vanlig i Norge å se på distriktene som områder med særlig lite miljøvennlig transport, fordi avstandene er store og alternativene til personbiltransport er få.

Har mye vindmøllekraft

Prosjektet på Smøla får ikke gjort mye med utslippene fra personbiltransporten, men det fraktes også mange mennesker med kollektive transportmidler. På Smøla skal man blant annet finne ut om hydrogen til bruk i busser og til lange ferjestrekninger er lønnsomt. Prosjektet vil se nærmere på hvordan man kan få nok kraft og lønnsomhet ved å lage hydrogen av vindmøllekraft til  å drifte ferje, busser på øya, og til ambulansebåt.

På Smøla ligger Norges største vindkraftverk (bildet), om man ser de to eksisterende anleggene som ett. Smøla 1 og Smøla 2 har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 356 GwH.

(Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

– Kan bidra til aktivitet og arbeidsplasser

EU-prosjektet har fått støtte fra Interreg Nordsjøområdet, og navnet er Green Passenger Transport in Rural Areas (G-PaTRA). De syv landene i prosjektet er Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia. Prosjektet blir ledet av Robert Gordon University i Aberdeen.

Lina Jonasson er rådgiver på energi i Møre og Romsdal fylkeskommune, og hun mener at

Lina Jonasson (Foto: Møre og Romsdal f.k.)

prosjektet kan bidra til større aktivitet og nye arbeidsplasser.

– De fleste studier og prosjekter er gjort i tettbygde strøk, og sier lite om hvordan dette kan løses i distriktene. Prosjektet vil hjelpe oss til å tenke ressursutnyttelse og sirkulær økonomi også i distrikts-Norge, sier Jonasson.

Hele prosjektet har et budsjett på 37 mill kr. Av dette har aktørene fra Møre og Romsdal et budsjett på 2,5 mill kr, og 50 % av kostnadene blir dekket av Interreg Nordsjøprogrammet.


FAKTA Interreg Nordsjøprogrammet

er EU sitt transnasjonale program for å fremme samarbeid mellom regionene i sju land i Nordsjøregionen, der norske aktørar også kan delta. Programmet skal bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa gjennom å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak. Norske aktører som deltar i prosjektet i regi av programmet får dekket 50 % av prosjektkostnadene.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?