Plastsøppel i Antarktis: Situasjonen kan være 5 ganger verre enn vi har trodd

En britisk undersøkelse - utført av Universitetet i Hull og British Antarctic Survey - viser at innslaget av mikroplastpartikler er et mye større problem i Antarktis enn tidligere antatt.

- Annonse -

Forskningsresultatene er presentert i tidsskriftet Science of the Total Environment, og ifølge Ecowatch viser de blant annet at innholdet av mikroplast er fem ganger høyere enn tidligere estimater.

Med FN som kilde hevdes det at det kan være så mye som 51 trillioner mikroplastpartikler i havene – det er 500 ganger så mange som det er stjerner i vår galakse.

Denne type plast har typisk sitt opphav i kosmetikk og tannpasta, og som tilflyter havene fra spillvann, eller den kan være avskalling fra produkter som plastflasker. Resultatet er at mikroplasten dukker opp overalt; i iskjerner, på havoverflaten og på enhver strand over hele verden.

Forskerne mener likevel at virkningen på det marine livet ennå er uklar.

– Vi har overvåket mengdenivået på større plastgjenstander i Antarktis i mer enn 30 år. Vi vet at større plastgjenstander kan bli spist av sjøfugler eller vikle seg rundt seler, men vi vet ennå ikke virkningene av mikroplast på sjødyr i sydhavet, sier biolog Claire Waluda, som også er medforfatter av studien gjort av British Antarctic Survey.

8.000 tonn i Norge hvert år

Renseanlegg klarer ikke å filtrere mikroplast. I USA ble det i 2015 vedtatt et forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter, «the Microbead-Free Waters Act of 2015», og som trådte i kraft i 2017.

I Norge dannes det 8.000 tonn mikroplast i året, over halvparten av dette kommer fra bildekkslitasje. På kunstgressbanene i landet brukes det gummigranulat, noe som også resulterer i mikroplastforurensing.

I mars ba regjeringen Miljøverndirektoratet om å utrede mikroplastproblemet. Det ble tidlig i år bevilget 35 millioner til prosjekter som rydder synlig plast og mikroplast langs kysten.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har bedt MD om å gjøre dette:

Marin forsøpling

  • utrede et forslag til en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når det har blitt avfall
  • utrede muligheten for å etablere et system som sikrer at fiskere og andre kan levere marint avfall i havn uten å betale

Spredning av mikroplast til havet

  • utrede virkemidler for vasking av veiene for å hindre avrenning av mikroplast, samt utrede mulige renseløsninger som kan være egnet til å fange opp mikroplast og andre forurensningsstoffer fra veier i de mest trafikkerte områdene
  • utrede muligheter og kostnader ved å erstatte gummigranulat i kunstgressbaner med mer miljøvennlig alternativ
  • utrede muligheten for å utvide returordningen for bildekk til også å gjelde gjenvinningsprodukter fra kunstgressbaner og gummigranulat
  • eventuell forskriftsregulering for drift og vedlikehold for eksisterende og nye kunstgressbaner
  • utrede tiltak for å redusere forurensing av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger i dag fram en norsk strategi mot plastsøppel. Du kan se strømming fra presentasjonen direkte på Naturpress sine Facebook-sider. 


- Annonse -

1 kommentar