Juliana vs U.S. er navnet saken har fått i USA, og i spissen for søksmålet mot den amerikanske staten står en gruppe på 21 miljøengasjerte ungdommer, i alder mellom 9 og 21 år.

En av dem er Sophie Kivlehan, barnebarn av klimaforsker James Hansen. Hun kommenterer saken slik, til nettstedet ThinkProgress:

– Menneskeskapte klimaendringer ødelegger rettighetene som unge mennesker og framtidige generasjoner har til liv, frihet og streben etter lykke og eiendom, uten at det etterprøves av loven.

En foreløpig prøvedato for rettssaken i USA  er satt til 5. februar 2018, snaue tre måneder etter berammelsen av rettssaken i Norge, mellom Greenpeace/NU og den norske staten.

Anklagen fra de unge – først opprettet i 2015 – er at ved  å tillate at klimaendringer skjer, har myndighetene i USA skadet framtiden til sine egne ungdommer. Saken til ungdommene føres av gruppen Our Children´s Future.

Søksmålet ble først godkjent

De rettslige myndighetene i USA besluttet i november i fjor at søksmålet – først rettet mot Obama-administrasjonen, nå Trump-administrasjonen – kan gå gjennom rettssystemet.

Vurderingen støtter seg til en doktrine utgått fra det juridiske fakultetet ved University of Oregon, skrevet av professor Mary Wood. Doktrinen bygger på idéen om at naturressurser skal ivaretas av offentlige myndigheter og skjøttes på en ansvarlig måte slik at de kan brukes av framtidige generasjoner.

Prosessen settes på pause etter innsigelse fra Trump-administrasjonen

Trump-administrasjonen vil nødig inn i denne type rettssak. I midten av juni ble det levert inn en innsigelse mot at rettsprosessen settes i gang. Retten blir bedt om å avvise anklagen fordi det hevdes at «den er et klart upassende forsøk på å få retten til bestemme i viktige spørsmål knyttet til energi- og miljøpolitikk», og «der utvalgte bransjer ekskluderes av myndighetene».

En juridisk ekspert som siteres av ThinkProgress, sier at innsigelsen er svært uvanlig, og at slike utspill sjelden tas til følge.

Like fullt har retten utsatt avgjørelsen om å la rettsprosessen komme i gang, for å vurdere innholdet i innsigelsen.

Fossilindustrien meldte seg på i saken – men nå vil de trekke seg ut

Men dersom saken likevel kommer opp, har Trump-administrasjonens inntreden tydeligvis beroliget en viktig part.

Tre bransjeorganisasjoner som representerer fossilindustrien, American Petroleum Institute and American Fuel, Petrochemical Manufacturers og National Association of Manufacturers, hadde opprinnelig stilt seg på myndighetenes side i saken, selv om de ikke var anklaget. I mai ble det kjent at de ønsker å trekke seg ut. En av aktørene, National Association of Manufacturers, har til Washington Post grunngitt dette med at «med Trump-administrasjonen på plass er det ikke lenger nødvendig med vår støtte.»

En talsperson for anklageren, Julia Olson, kommenterer dette slik:

– Etter at disse ungdommene saksøkte myndighetene, begjærte bransjeorganisasjonene sin deltakelse i saken fordi interessene til medlemmene deres ville bli rammet, men nå rømmer de på skogen. Nå har de i stedet funnet ut at det er bedre å stå på sidelinjen, så slipper de å bli gransket.


Foto: Skjermdump, Facebook/Our Children´s Future

- Annonse -
Vil du annonsere her?