Faktisk ikke, mener Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender (Foto: TLB)

– Framtiden i våre hender er en optimistisk organisasjon, understreker hun.

Anja Bakken Riise er på ingen måte ny i FIVH, når hun nå overtar som ny leder etter Arild Hermstad. Etter tidligere å ha jobbet som rådgiver der, kjenner hun Norges største miljøorganisasjon godt.

– Det er litt som å komme hjem igjen. Jeg er veldig glad for å være her, sier hun til Naturpress.

Framtiden i våre hender har vært Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon i noen år nå, og i disse dager passerer medlemstallet 27.000. Det er ikke mange nok, mener Anja Bakken Riise, som har klare mål videre. Innen utgangen av 2018 skal FIVH ha 30.000 medlemmer, og på sikt er målet å nå opp i 40.000 medlemmer.

Hun har denne forklaringen på hvorfor FIVH får stadig bedre oppslutning:

– Jeg tror vi har hatt vekst fordi vi har fått gjennomslag i viktige saker, sier hun, og nevner tre tematikker.

– Først og fremst fikk vi – sammen med flere andre aktører – gjennomslag på Stortinget for at Oljefondet skulle slutte å investere i kullselskaper i 2015. Etiske og bærekraftige investeringer er en av våre viktigste saker, og vi fikk en ny stor seier i vår da vi fikk DNB til å kvitte seg med et lån på 4,5 mrd kroner i den omstridte oljeledningen Dakota Access i USA. Over tid har vi også lykkes med å skape bevissthet om at kjøttforbruket er for høyt i Norge. Etter blant annet å ha jobbet med store matvareaktører som Fjordland og Norgesgruppen ser vi nå en fremvekst av vegetariske alternativer i butikkene. I løpet av det siste året har vi også fått gjennomslag på Stortinget for å utrede en matkastelov, som gjør at butikker ikke lenger kan kaste spiselig mat i søpla. Vi synes det er en bedre ressursbruk at maten gis til veldedige organisasjoner og mennesker som trenger den. Det ser heldigvis  ut til at flertallet på Stortinget er enige med oss.

Vi mener at det skal lønne seg å kjøpe miljøvennlig, men det er politikernes, ikke enkeltmenneskets ansvar å sørge for de overordnede strukturene.

– Er det ikke for mange miljøorganisasjoner i Norge? Dere deler jo stort sett grunnverdiene – kunne dere ikke fått enda mer gjennomslag ved at noen ble slått sammen?

–Det er et interessant spørsmål, men selv om vi har mye til felles har vi også hvert vårt særpreg. Jeg ser gjerne at vi samarbeider tett der det er hensiktsmessig. Samtidig tror jeg mangfoldet vårt er en styrke, som gjør at vi kan engasjere flere. Så jeg vil ikke gå inn for noen sammenslåinger.

Anja Bakken Riise (Foto: Terje Lind Bjørsvik, Naturpress)

Om stortingsvalget:

– Jeg håper framfor alt at vi får inn veldig mange flere miljøengasjerte politikere. Det verste som kan skje er at det vil gå fire nye år uten store klimakutt.

– Det miljøvennlige kjøpet må bli billigere

Da Framtiden i våre hender ble grunnlagt på 70-tallet ble det lagt mye vekt på ansvaret til den enkelte, om å ha et nøkternt forbruk og velge en miljøvennlig livsstil.

– Hvordan stiller FIVH seg til dette nå – på 70-tallet var vi jo faktisk ganske nøkterne og hadde et mye mer beskjedent forbruk sammenliknet med det vi driver med i dag?

– Vi skal fortsatt være den tydeligste miljøorganisasjonen i forbruksspørsmål.  Men det er ikke enkeltindividet som har ansvaret for den globale oppvarmingen. Miljøkampen handler om mer enn om du kjøper kjeks med eller uten palmeolje. Et viktig poeng her er at det fortsatt er billig å ta forurensende forbrukervalg, mens det oftest er dyrt å velge miljøriktig. Vi mener at det skal lønne seg å kjøpe miljøvennlig, men det er politikernes, ikke enkeltmenneskets ansvar å sørge for de overordnede strukturene. For eksempel er det ofte både dyrere og mer tungvint å ta tog enn fly. Det bidrar til at nordmenn i dag flyr 10 ganger mer enn gjennomsnittseuropéeren.

– Hva bør gjøres?

– Når det gjelder flytrafikken må vi først og fremst sørge for at det blir dyrere å fly, og vi må ha politikere som tør å fronte dette. I Nasjonal transportplan ser vi at det satses mye på tog, og det er bra, men samtidig skal det også satses massivt på veiutbygging på de samme strekningene. Da reduserer man attraktiviteten for toget, og vinningen går opp i spinningen. Politikerne må tørre å prioritere.

Ønsker seg miljøengasjerte politikere på tinget

– Hva er ditt håp for årets stortingsvalg?

– Jeg håper framfor alt at vi får inn veldig mange flere miljøengasjerte politikere. Det verste som kan skje er at det vil gå fire nye år uten store klimakutt. Utfordringen i det politiske systemet er at Høyre og Arbeiderpartiet lenge har dominert, og de to partiene er ikke særlig ulike i klimapolitikken. Det er nedslående å lese statsminister Erna Solbergs uttalelse i Dagens Næringsliv, der hun oppfordrer de unge til fortsatt å følge oljedrømmen. Klimapolitikken i Norge har ellers vært preget av mange mål, men man har endret, utsatt og flyttet på disse målene. Det mangles gjennomføring, man kan ikke bare ha målsettinger. Vi i Framtiden i våre hender vil utfordre politikerne til å tørre å si tydelig ja eller nei i saker.

Støttespiller for Greenpeace og NU i saken mot staten

Greenpeace og Natur og Ungdom skal i november møte den norske staten i Oslo tingrett. Saken står om gyldigheten i at Norge driver oljeaktivitet i Barentshavet, og især knyttet til utlysningen 23. konsesjonsrunde, der nye områder åpnes for olje- og gassvirksomhet.

Miljøparagrafen sier at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner – og Greenpeace og NU mener at staten bryter paragrafen. I sommer ble de to organisasjonene på anklagersiden tilført ekstra støtte ved at Besteforeldrenes klimaaksjon hektet seg på med juridisk kompetanse.

– Hvor er Framtiden i våre hender i denne saken?

– Vi har blitt oppfordret til å støtte saken, hvilket vi definitivt gjør. FIVH er en av mange organisasjoner som har valgt å være heiagjeng for søksmålet. Vi stiller oss bak initiativet, og har promotert saken aktivt i sosiale medier, samt oppfordret til å støtte Greenpeace og NUs crowdfunding til søksmålet, avslutter Anja Bakken Riise.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?