Anja Bakken Riise er den nye FIVH-sjefen

Anja Bakken Riise (29) fra Tromsø er ansatt som ny toppleder i Norges største miljøorganisasjon. Hun mener vi i Norge ikke kan være bekjent av å ligge så langt etter Sverige når det gjelder medlemstall i miljøvernorganisasjoner.

Hun sammenlikner Naturskyddsföreningen i Sverige med FIVH, og medlemstallene på henholdsvis 226.000 og 26.000.

Trass i at det er nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige, mener hun forskjellen i medlemsmasse er alt for stor. Som ny leder signaliserer hun at økning av medlemstallet dermed blir en prioritert arbeidsoppgave.

– Det er mulig å gjøre verden til et bedre sted, men vi er avhengig av at flere folk engasjerer seg. I dag har Framtiden i våre hender 26.000 medlemmer. Samtidig har Naturskyddsforeningen i Sverige 226.000. En så stor forskjell kan vi ikke være bekjent av, sier Bakken Riise i en kommentar på hjemmesidene til FIVH.

Hun kommer fra stillingen som byrådssekretær for Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Tidligere har hun blant annet jobbet som rådgiver i Framtiden i våre hender.

Anje Bakken Riise begynner i stillingen som leder i Framtiden i våre hender i august.

Avtroppende leder Arild Hermstad er i gang med arbeidet for å forsøke å bli valgt til Stortinget til høsten, som representant for MDG i Hordaland.


Foto: FIVH / Knut Erik Helle

- Annonse -
Vil du annonsere her?