Rutene man har sett på er for båtene mellom Aker Brygge – Vollen og Slemmestad og mellom Nesodden og Lysaker. 

Utredningen er gjort av HR Prosjekt og har vurdert samfunnsnytten, samt de tekniske og økonomiske mulighetene for å få realisert hurtigbåter uten utslipp.

– Batteri- og hydrogenteknologi har ulike fordeler og ulemper. Bruk av slik teknologi kan bli en realitet i 2022, og vil gi viktige miljøgevinster. For passasjerene vil dette ikke skape store endringer, annet enn bedre og mer stillegående båter. Reduksjonen i CO2 utslipp ved å gjøre de to sambandene utslippsfrie tilsvarer CO2 reduksjonen ved å gjøre 54 busser utslippsfrie, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus, i et innlegg på fylkeskommunens nettsider.

– Marked med stort potensial

Fra Akershus fylkeskommune blir det understreket at et tiltak som dette gir muligheter til å posisjonere seg i et marked med stort potensial.

– Vi er internasjonalt ledende innen el og hydrogen, og vi ønsker også å være det på bruken av slik teknologi i tyngre kjøretøy og i båttransport. Det er veldig bra vi nå har fått en rapport om mulighetene for utslippsfrie båtruter.  Jeg vil nå studere rapporten nærmere, og ser fram til få en politisk sak til behandling som også går gjennom høringssvarene, sier Anette Solli.

Høyt utslipp pr passasjerkilometer

– Det er spennende å se hvilke muligheter vi har for klimavennlig transport også på fjorden, sier Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. Båt utgjør en mindre andel av kollektivreisene, men har høyt energiforbruk og høye lokale og globale utslipp per passasjerkilometer. Oslo arbeider for tiden med å legge til rette for en overgang til utslippsfrie båtsamband, og da i første rekke ved elektrisk drift av øybåtene og Nesoddensambandet.

-Ved å samarbeide i Oslofjordaksen kan vi få til mer enn vi klarer alene, understreker Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud. – Vi har en sterk maritim historie å bygge på i regionen, og utslippsfri transport på sjøen tar utviklingen inn i framtiden.

Dette er konklusjonene fra rapporten:

  • En utslippsfri hurtigbåt vil kunne være klar og i drift i løpet av 2022, den kan realiseres med dagens teknologi/komponenter.
  • Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpasning til dagens ruter, og kommer best ut i en samlet vurdering med de vektene av ulike faktorer som er benyttet.
  • Nyskapende tekniske løsninger vil føre til at dette vil kunne bli et foregangsprosjekt innen batteri- og hydrogendrift.
  • Pilotprosjektet vil være klimaeffektivt med betydelig reduksjon i utslipp.
  • En nullutslipps hurtigbåt vil være en stillegående, miljøvennlig og hurtig forbindelse på de aktuelle sambandene.

Foto: Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

- Annonse -