- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De stadig mildere vintrene i Norge har allerede forkortet skisesongen i lavlandet, påpeker BKA i et brev som ble sendt til Norges Skiforbund i mars i år. 

Det vises videre til at «seriøse klimaforskere med stor grad av sikkerhet har uttalt at med dagens utvikling vil det ikke være skiføre å finne i lavlandet om få tiår».

– Det er på denne bakgrunn skientusiaster i Oslo-laget vårt har tatt et initiativ, ved at vi for noen måneder siden sendte et brev til Norges Skiforbund, sier leder i Besteforeldreaksjonen, Steinar Høiback.

Partene har nå hatt sitt første møte.

BKA mener at skiforbundet kan spille en betydelig rolle i å løfte fram klimasaken.

– Sammenliknet med trusler om havstigning, ekstremvær og tørke kan det kanskje oppfattes som litt smått å være opptatt av framtida for snø og skisport. Men hverdagen og hverdagsgledene er også viktig og verd å stå opp for, sier Steinar Høiback.

Initiativet støtter seg også på innholdet i rapporten «Grå Vinter» fra Norsk Klimastiftelse  i 2016.

Kunstnsø kan muligens redde skisporten for idrettseliten, mener BKA, men tror følgende andre utviklingstrekk vil komme:

  • Skikretsenes rekruttering vil svikte
  • Barns skilek slik vi kjenner den vil forsvinne
  • Folk flest vil ikke lenger kunne gå på ski i lavlandet
  • Skistuene vil forsvinne
  • Et skibasert næringsliv vil lide store tap
  • Folkehelsen generelt vil bli negativt påvirket

Norges Skiforbund og Besteforeldreaksjonen hadde sitt første møte for noen dager siden. BKA skal til neste møte komme med forslag til konkrete samarbeidsprosjekter og fellestiltak, mens Skiforbundet skal utarbeide et forslag til hva de kan gjøre for å synliggjøre sitt engasjement i klimasaken.

Norges Skiforbund har omlag 179.000 medlemmer og er med det landets nest største særforbund; bare Norges Fotballforbund er større. Rundt 1150 klubber i ulike grener er underlagt forbundet. I 2015 var omsetningen i forbundet på 290 millioner kroner.

Her kan du lese brevet fra Besteforeldreaksjonen.


Foto: Kjetil Fless, Naturpress

- Annonse -

1 kommentar