Ny, knusende rapport: «Høyre/FrP-regjeringen har systematisk svekket norsk natur»

En ny rapport fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Sabima sier at naturhensyn systematisk har måtte vike for andre hensyn under Solberg-regjeringen. 

- Annonse -
FIVH søker fundraisere

– Hadde det ikke vært for regjeringens støttepartier, ville situasjonen vært enda verre, sier generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen.

Rapporten heter Naturpolitisk resultatliste, og ble lagt fram 29. august. Der gjennomgås alle beslutninger regjeringen har fattet de siste fire årene, på tvers av departementene, og som har konsekvenser for norsk natur i positiv eller negativ retning.

Hovedtrekkene er lagt fram i en post på hjemmesidene til WWF.

Annonse

De tre miljøorganisasjonene bak rapporten, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Sabima, mener det nå haster med å snu norsk naturpolitikk. En del av bakteppet er også at det over hele verden skjer et historisk tap av natur. Verdens dyreliv er redusert med 60 prosent bare de siste 40 årene, ifølge WWFs Living Planet Report.

– Bryter løftene fra Sundvolden

Naturpolitisk resultatliste peker på at naturen har fått stadig mindre beskyttelse de siste fire årene. Hovedsakelig har dette skjedd fordi regjeringen har:

  • svekket lovverk som var laget for å beskytte natur mot skadelige inngrep
  • svekket forvaltningen som skulle følge opp lovverket
  • sett bort fra faglige råd, både fra miljøforvaltning, faglige institusjoner og miljøorganisasjoner, når disse rådene anbefaler å unngå nedbygging og overbelastning av naturgrunnlaget.

Rapporten inneholder gjennomgang 50 konkrete eksempler på regjeringens politikk i løpet av de fire årene den har virket.

– Dette er den mest komplette oversikten som finnes over hvordan regjeringens politikk har berørt naturen her i landet i denne regjeringsperioden.  Det kan selvsagt være noe vi ikke har fått med oss, men bildet vi ser er tydelig: Selv om det finnes positive eksempler, så har den sittende regjeringen systematisk svekket forvaltningen av norsk natur, sier WWFs Nina Jensen.

Organisasjonene mener regjeringen har brutt sitt løfte fra Sundvolden-plattformen.

Der heter det: «Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre.» 

Rapporten oppgir at hovedtrusselen mot naturmangfoldet i Norge er en eller annen form for arealendringer, samtidig som et varmere klima gjør at mange arter trenger større arealer blant annet for å flytte nordover eller oppover i høyden.

– Beslutninger har gått under radaren

Hver for seg og sammen har de politiske grepene som er tatt svekket beskyttelsen av naturen og åpnet for å ta mindre hensyn til naturverdiene ved utforming av enkeltvedtak, heter det videre i rapporten.

– Mange av beslutningene er dessuten tatt gjennom interne prosesser i regjeringen. Det betyr at mye har gått under radaren til både Stortinget, organisasjoner og mediene, sier Jensen.

– En villet endring

Miljøhensyn har blitt systematisk overkjørt i arealplansaker som en følge av endringer i forvaltningen, da planavdelingen ble flyttet fra det tidligere Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sies det i rapporten. Det vises til at plan- og bygningsloven er endret for å gjøre det enklere å bygge ut for eksempel i strandsonen og friluftsområder.

I tillegg har Kommunal- og moderniseringsministeren bedt fylkesmennene om å være mer tilbakeholdne med å fremme innsigelse av natur og miljøhensyn, ifølge rapporten.

Omleggingen av naturpolitikken er en villet endring, og initiativet har kommet fra den sittende regjeringen, påstår de tre organisasjonene.

Gir kred til KrF og Venstre

– Hadde det ikke vært for regjeringens støttepartier, ville situasjonen vært enda verre. Venstre og KrF har i flere tilfeller dempet og reversert noen av de verste forsøkene fra regjeringen og fått til viktige forbedringer i statsbudsjettene, sier Jensen.

Fotocollage: Statsminister Erna Solberg (H) og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) Foto: Regjeringen / Pixabay


-Annonse-

 

 

 

 

 

 

- Annonse -
FIVH søker fundraisere