Klimaappell til Erna og Jonas fra fem fredsprisvinnere: «Nå er det tid for lederskap»

I et åpent brev til statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre ber de fem tidligere fredsprisvinnerne om at Norge tar ansvar i klimasaken og stanser leting etter mer olje og gass.

De fem er Shirin Ebadi fra Iran,  Tawakkol Karman fra Jemen, Mairead Maguire fra Nord-Irland, Rigoberta Menchú Tum fra Guatemala og Jody Williams fra USA.

Her er brevet i sin helhet:

«Kjære statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre,

Den globale klimakrisen er en av de mest presserende utfordringene menneskeheten står overfor. Verdens mest sårbare konfronteres med ødeleggende konsekvenser av vår farlige avhengighet av olje, kull og gass hver dag: Fra flom og branner, til tørke og hungersnød, til konflikter og migrasjon.

Nå er tiden inne for å ta djerve lederroller innen klima. Vi har blitt oppmuntret av en resolutt støtte til Parisavtalen i lys av president Trumps hensynsløse utmelding. Men det er fortsatt et alarmerende misforhold mellom hvor vi er i dag og hva som trengs å gjøres for å få en tryggere klimaframtid. Det ser ut til å være forståelse for at den fossile æra må ta slutt, men ingen produsenter av betydning er tilsynelatende forberedt på å begynne den transformasjonen som må til, hverken i omfang eller tidsmessig, og slik vitenskapen krever.

Dette må forandres. Vi trenger handling som vi aldri før har sett det, og vi trenger det fra land som har et dypt engasjement og som har midler til gjennomføring. Vi trenger det fra Norge.

Som innehavere av Nobels fredspris har vi en særlig tilknytning til Norge. Alfred Nobel følte sterkt på at nordmenn stod for en grunnleggende forståelse av fred, likhet og rettferd, som på en spesiell måte gjorde dem kvalifisert til å dele ut prisen. Nå appellerer vi til disse verdiene.

Likhet og rettferdighet sett i sammenheng med klimakrisen, krever at nasjoner som Norge klarer å vise at en slutt på den fossilbaserte økonomien er mulig. Nyere analyser slår fast at det i vår felles atmosfære ikke er rom for noe ny utvinning av olje, kull og gass. Likevel fortsetter Norge å legge planer for ny produksjon, med forslag om ekspansjon som innebærer 150 % mer drivhusgasser enn det som allerede ligger i eksisterende prosjekter.

Vi ber innstendig om at dere, som kandidiater til statsministerposten, løfter opp en visjon for Norge som ser lenger enn olje og gass, der vi har en framtid som våre barn og barnebarn kan være stolte av.

Vi ber den norske regjeringen som blir valgt, om dette:

  • Lede ved å ikke gi flere tillatelser eller lisenser for ny olje- og gassutvinning, eller tilhørende infrastruktur for transport.
  • Sette et globalt eksempel ved å bli den første produsenten som annonserer en styrt nedtrapping av eksisterende produksjon, i tråd med de grensene som settes for å ha et trygt klima, og at det skjer etter en rettferdig og likhetsbasert omstilling som beskytter arbeidere, samfunn og økonomier.
  • Investere milliarder av Norges billioner av dollar i egenformue, i trygg, ren og fornybar energi i det 21ste århundre, og trekke seg ut av det fossile.
  • På permanent basis verne de sårbare arktiske havområdene i Barentshavet, samt områdene langs kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja – mot utvinning av olje og gass.

Dette er et avgjørende øyeblikk for landet, og vi mener sterkt at rike fossilprodusenter har et tydelig ansvar og en moralsk forpliktelse til å meisle ut veien framover.

Verden er allerede på vei mot trygg, ren og fornybar energi i et tempo raskere enn forventet. Det er disse energikildene som kan og må bli løsningen på energitilgang og etterspørsel. Ny utvinning av fossile energikilder er en farlig avsporing som bare tjener til å undergrave den viktige omstillingen, og fastholder de tragiske virkningene fra ressursutvinning og klimaendringer.

Det er lett å gjemme seg bak land som har større utslipp, er større produsenter, eller er elendige etternølere, men riktig er det ikke. Å utvise lederskap i dette århundret vil være karakterisert av de som redefinerer seg selv inn i en økonomi basert på ren energi, og som slutter å profittere på en bestående klimakrise. Vi tror at Norge kan være en slik leder.»

Lenke til originalen på engelsk

Foto: Collage basert på bilder fra nobelwomensinitiative.org

- Annonse -
Vil du annonsere her?