Det var i kategorien»Populærvitenskap, inkludert bøker om samfunnsvitenskap og humaniora» at boken ble valgt til tidenes beste sakprosabok.

Da den kom ut skapte boken stor oppmerksomhet rundt temaene økologisk balanse, fattigdom, rettferdig fordeling, miljøproblemer og valg av livsstil. Bokutgivelsen ble opptakten til den såkalte «Dammann-bevegelsen» som grep betydelig om seg, og som i 1974 endte opp i dannelsen av organisasjonen med samme navn som boken. Framtiden i våre hender startet opp som en folkeaksjon, og fikk fort tusenvis av medlemmer.

I dag er Framtiden i våre hender Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med over 27.000 medlemmer, mange lokallag, og med en tydelig stemme i den norske offentligheten.

Erik Dammann er i dag 86 år gammel. Han har siden «Framtiden i våre hender» kom ut, skrevet en rekke andre bøker, hvorav «Bak tid og rom» er en av de mest kjente. Så sent som i 2014 kom Dammann med sin hittil siste bok, «Verdirevolusjon. Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse.»


Foto: Framtiden i våre hender / Wikimedia Commons

- Annonse -
Vil du annonsere her?