WWF vant i tingretten – ulvejakten må midlertidig stoppes

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

WWF fikk i dag medhold av Oslo tingrett i begjæring om midlertidig forføyning, i saken om lisensfelling av ulv. 

Forføyningen gjelder begjæringen om at lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonene i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark (region 4 og 5) må stanse umiddelbart. Det er WWF Verdens naturfond som melder dette.

Det er foreløpig snakk om en midlertidig stans.

– Oslo tingrett har fattet en viktig beslutning når den pågående ulvejakten nå er stanset. Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.

Staten og dens støttespillere i saken, Bondelaget, Skogeierforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund er dømt til å betale saksomkostninger til WWF på drøyt 65.000 kroner.

WWF har saksøkt staten fordi organisasjonen mener at norsk ulveforvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Oslo tingrett har ennå ikke berammet denne saken.

– Det er krevende å gå til sak mot staten, men vi føler at vi ikke har noen annen utvei slik den norske ulveforvaltningen er nå. Vi må få en bærekraftig ulveforvaltning som sikrer bestanden på lang sikt, og som samtidig iverksetter bedre tiltak for å redusere konfliktene med beitedyr, sier Lomelde.


 

 

- Annonse -