Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: ulv

"4 ministere (klima, justis, landbruk og finans) møtte nylig opp hos Norges jeger- og fiskerforenings (NJFF) leder Gjems og kritiserte verneres påståtte sabotasje, med dårlig skjult adresse til vår forening."
"Det viser seg at lisensjakten er viktigere for staten enn en forsvarlig ulveforvaltning, uansett hvor mye lidelse det fører til og hvor mange feil forvaltningen og jegerne gjør."
Totalt fikk sauebøndene utbetalt drøyt 51,5 millioner kroner.

For å lese denne må du ha registrert konto

Denne artikkelen er gratis å lese, men du må være nyhetsbrev-abonnent og innlogget bruker. Registrering og innlogging gjør du her:

Logg inn

"... det står en kar der, en røslig type med stor snusleppe. Han sier vi ikke er velkomne der ... "
" ... kanskje er tiden moden for et fornyet fokus på igjen å lære å leve med ulv."
"Vi har en regjering som må være den mest naturfiendtlige vi har hatt noensinne ... "
Med en forlengelse av dagens utvikling og forvaltningspraksis vil Danmarks ulvebestand snart kunne bli større enn Norges.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
– Klimaministeren avgjør som regel rett opp under jul om Rovviltnemndene får det som de vil. Desember og januar er alltid en veldig vanskelig tid for rovdyrvernere.

For å lese denne må du ha registrert konto

Denne artikkelen er gratis å lese, men du må være nyhetsbrev-abonnent og innlogget bruker. Registrering og innlogging gjør du her:

Logg inn

Byrådet skal jobbe for å realisere planene for det nå pausede karbonfangstanlegget på Klemetsrud.
Vest-Agder sau og geit har søkt om tillatelse til skadefelling av en ulv, men Statsforvalteren i Agder har avslått søknaden. Begrunnelsen for avslaget er at skadeomfanget foreløpig er «svært begrenset» og at det ikke foreligger skadedokumentasjon som tilsier at det handler om et pågående angrep med stort potensial for fremtidige skader i området.