Oljefondet kaster ut flere nye selskaper

For fire av de angjeldende selskapene skjer utelukkelsen etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, heter det i oljefondets melding.

Oljefondets leder Yngve Slyngstad (Foto: Norges Bank).
- Annonse -

Dette gjelder selskapene Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL.

Pan Ocean Co. Ltd er satt til observasjon basert på tilsvarende kriterier. Selskapet Atal SA er også besluttet utelukket grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, meldes det.

I tillegg har hovedstyret har besluttet å utelukke selskapene AECOM, BAE Systems, Fluor Corp og Huntington Ingalls Industries Inc grunnet selskapenes produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.

Endelig er det besluttet å opprettholde utelukkelsen av Honeywell International Inc, etter det samme kriteriet.

Oljefondet skriver at hovedstyrets beslutninger om utelukkelse er tatt på bakgrunn av tilrådninger fra Etikkrådet.

Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, blir det oppgitt. Det vises til Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3, bokstav a og c, og § 2(1), bokstav a.

Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i disse tilfellene, heter det i pressemeldingen.


 

- Annonse -