- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Bak klimainitiativet «Min Parisavtale» står miljøorganisasjonene Zero og WWF Verdens Naturfond, samt en rekke næringslivsaktører.

Målet med kampanjen er å få hver enkelt av oss til å forplikte oss til å gjøre noe positivt for miljøet og klimaet i 2018.

Men i likhet med den store Parisavtalen er den lille også ganske uforpliktende. Du blir satt på sporet – men det er din egen selvdisiplin og vilje som avgjør om du virkelig utretter det du lover.

Her er en av kampanjens promovideoer (artikkelen fortsetter under):

På nettsiden Min Parisavtale kan du velge deg ett av seks forhåndsvalgte klimaløfter. Tanken er at det skal være lettere holde og huske ett enkelt løfte, og utføre det over tid.

Dette er de seks klimaløftene du kan velge blant – og signere – i Min Parisavtale:

 1. Jeg skal sette sparepengene mine i miljøvennlige selskaper.
 2. Jeg skal oftere reise kollektivt, gå eller sykle.
 3. Jeg skal fly mindre.
 4. Jeg skal kaste mindre mat.
 5. Min neste bil skal være en elbil.
 6. Jeg skal bruke mindre plast.

Blant de 20 selskapene som deltar i initiativet er IKEA, Storebrand, og Tine.

De har inngått sine egne Parisavtaler.

Her er IKEA sin:

 • Alt treverk, papp og papir skal være resirkulert eller FSC-sertifisert innen utgangen av 2020.
 • IKEA skal produsere like mye fornybar energi som brukes av egen virksomhet innen utgangen av 2020.
 • IKEA skal halvere dagens matsvinn fra egne restauranter, bistro og salget fra Svenske Spesialiteter, innen utgangen av 2020.
 • Vi jobber for at all plast som brukes i våre produkter skal komme fra fornybare kilder eller resirkulert plast.
 • Hjemtransporter till kunder i Norge skal senest i 2025 gjøres av nullutslippskjøretøy

Storebrand har inngått denne «Parisavtalen»:

 • Vi skal være Norges ledende tilbyder av fossilfrie fond.
 • Vi skal redusere CO2-utslippet i alle våre investeringer, og investere mer fossilfritt.
 • Vi skal årlig offentliggjøre hvor mye CO2 utslippet er i alle våre investeringer.
 • Vi vil utfordre oljeselskapenes leteinvesteringer i nye områder.

Mens TINE har skrevet under på dette:

 • Vi skal redusere klimagassutslippene med 65 % innen 2020 på våre 30 meierier. Innen 2023 skal disse driftes 100 prosent med fornybar energi.
 • Vi skal bruke 100 prosent fornybar energi på TINEs 600 tungtransportbiler innen 2025.
 • Vi skal redusere svinn i egen industri med 50 % innen 2030.
 • Vi skal legge til rette for at forbrukerne kan redusere eget matsvinn gjennom bedre emballasje og engasjerende forbrukerkommunikasjon.

Foto: Skjermdump / stillbilde fra YouTube-video, Min Parisavtale

- Annonse -