Klimaendringene – som er en av de tre store truslene som bygges inn når «dommedagsklokken» justeres – er så farlige at verdens nasjoner må redusere sine klimagassutslipp betydelig, og handling må skje raskt, mener forskerne.

De to andre store globale truslene, ifølge forskergruppen, er atomtrusselen og framvoksende teknologier.

Av de tre truslene mener gruppen at klimaendringene er den tilsynelatende minst prekære tidsmessig, men dersom man skal unngå katastrofale temperaturøkninger på lang sikt er det nødvendig med sterk oppmerksomhet om dette nå.

Kritiserer verdens ledere

Den globale responsen hittil er langt unna å møte klimautfordringene, mener Bulletin of the Atomic Scientists, som skriver:

– Verdens ledere har ikke lykkes i å svare opp mot de snikende truslene fra atomkrig og klimaendringer. Det har gjort sikkerhetssituasjonen i verden mer farlig enn for et år siden, og mer farlig enn noengang siden andre verdenskrig.

Oppfordrer til kollektiv innsats

I fjor ble klokken stilt hele to og et halvt minutter fram, da i hovedsak på grunn av valget av Donald Trump som ny president i USA.

For det siste året er det Nord-Koreas økte aktivitet og sin «framgang» i sitt atomvåpenprogram, som blir sett på som mest alvorlig.

Presidenten i Bulletin of Atomic Scientists, Rachel Bronson, oppfordrer til øyeblikkelig global aksjon for igjen å kunne stille dommedagsklokken tilbake.

– Det er helt avgjørende at vi kollektivt gjør det nødvendige arbeidet slik at vi for 2019 kan stille klokken tilbake. Engasjér dere, bli involvert, hjelp til med å skape framtiden. Nå er tiden, sa Bronson da årets rapport ble framlagt.

Rachel Bronson, president i Bulletin of Atomic Scientists (Foto: Wikimedia Commons).

– Må mangedoble innsatsen for klimagassreduksjoner

Organisasjonen lister opp noen av de viktigste tingene som må skje for at situasjonen skal bedre seg. Tre av disse er:

  • USAs president Donald Trump må avstå fra provoserende retorikk rundt Nord-Korea.  USA og Nord-Korea sine regjeringer må åpne opp flere kommunikasjonskanaler.
  • USA og Russland må drøfte og komme fram til tiltak som hindrer militære aksjoner i fredstid, langs grensene mot NATO.
  • Verdens regjeringer må mangedoble sin innsats for å redusere sine klimagassutslipp, slik at man kommer langt forbi de utilstrekkelige forpliktelsene som ligger i Parisavtalen.

Her er lenken til en tidslinje der du kan se utviklingen i dommedagsklokken.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?