Dette ble klart i en pressekonferanse mandag, som ble holdt av NUs nye leder Gaute Eiterjord, Truls Gulowsen fra Greenpeace Norge og deres advokat Cathrine Hambro.

Natur og Ungdom og Greenpeace Norge anker Tingrettsdommen.

– Det blir en direkte anke til Høyesterett – fordi den er så prinsipiell at den hører hjemme i Høyesterett, og fordi det haster å få rede på hvor langt §112 strekker seg. Klimaet har ikke tid til å vente på en lang rettsprosess, sa Truls Gulowsen i pressekonferansen.

– Gapet mellom max 2 gradersmålet og tiltakene som blir gjort er for stort, og Parisavtalen er tydelig på at ansvaret ligger på hver enkelt nasjon. Tingrettsdommens slutning om at Norge ikke har ansvar for utslippene er prinsipielt så feil at den ikke kan bli stående, sa Gulowsen.

Om anmodningen om å ta den direkte til høyesterett blir avvist vil den automatisk gå til Lagmannsretten. Til sammen er halvparten av antatte saksomkostninger på rundt 3 millioner samlet inn gjennom kronerulling, og 300.000,- bare siden dommen falt for en knapp måned siden.

– Dersom Høyesterett aksepterer anken, vil det være første gang Grunnlovens § 112 prøves for Høyesterett. Paragrafen forplikter staten til å ivareta innbyggernes og etterkommernes rett til et trygt og godt miljø. Skulle organisasjonene vinne saken, vil millioner av tonn med olje bli liggende under bakken og klimaet spares for millioner av tonn med klimagasser, heter det i saksøkernes pressemelding, hvor Eiterjord fra Natur og Ungdom fortsetter:

– Det er krystallklart at staten bryter Grunnloven og vår rett til et sunt miljø ved å tildele nye oljefelt. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer framtida vår.

Les om hva som skjedde den første uken av rettssaken i november

Dommen i tingretten fastsetter §112 som en rettighetsbestemmelse. Det blir av den ankende part ansett som en styrke inn mot en høyesterettsprosess, fordi dette ble bestridt av regjeringsadvokaten.

Staten ble frikjent for brudd på 112 med henvisning til at utslippene fra brenning av norsk olje og gass i utlandet ikke dekkes av Grunnlovens miljørettigheter, og dermed ikke er statens ansvar.

Advokat Cathrine Hambro kommenterer dette slik:

– Formålet med § 112 er å ivareta innbyggernes og etterslektens miljørettigheter. Dersom utslipp fra norskprodusert olje rammer disse rettighetene, er det brudd på § 112 uavhengig av hvor den forbrennes.

Gulowsen sier i pressemeldingen:

– Vi forventer at Høyesterett gir klimaet den beskyttelsen det behøver. Det er ikke rom for arktisk olje om vi skal nå togradersmålet, langt mindre 1,5-gradersmålet. For mennesker og miljø spiller det ingen rolle hvor oljen brennes. Ved å åpne disse nye områdene for oljevirksomhet er den norske staten både moralsk og juridisk ansvarlig for utslippene den skaper. I løpet av rettssaken vil vi fortsette å føre bevis for dette.

 

Truls Gulowsen Klimasøksmål
Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. (Foto: Greenpeace)

Søksmålet gjelder brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112 over tildeling av ti nye oljelisenser i et nytt område i Barentshavet. Da lisensene ble tildelt, var det første gang på 20 år at staten åpnet så store nye områder for oljevirksomhet i Arktis. Organisasjonene mener at klimatrusselen er så alvorlig at det haster å få stanset de omstridte oljelisensene. Derfor anker de direkte til Høyesterett.

Kronikk av Marius Gulbranson Nordby: «Et strålende tap»

Et videre fokus internasjonalt

Under pressekonferansen mandag kom man inn på hvordan saken har fått et helt annet fokus internasjonalt enn her hjemme. Norske medier har vært opptatt av mer kortsiktige nasjonale konsekvenser som trusselen mot norske arbeidsplasser, og om det er riktig og i det hele tatt mulig å stevne staten for retten, og kostnadene ved det (som også ble et tema på pressekonferansen). Internasjonale medier har fokusert på det prinsipielle, de lange linjene, og det faktum at dette er del av en internasjonal bølge av rettssaker som belyser forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett i saker som ikke kjenner grenser – de er globale.

Her kan du lese alle artiklene på Naturpress om klimarettssaken

Siden førindustriell tid har temperaturen på jorden steget med én grad. Stiger temperaturen med to grader, mener forskerne at klimaendringene vil bli irreversible og svært farlige. Konsekvensene er mer tørke, mer flom, flere flyktninger og masseutryddelse av arter. En studie fra London University College viser at det ikke er rom for arktisk olje, om vi skal nå togradersmålet.

Gaute Eiterjord er leder i Natur og ungdom

– Det vil være fornuftig å slutte å pumpe opp den dyreste oljen først, og arktisk olje er den dyreste i verden. Norge har en kjempemulighet til å dytte verden i en mer fornybar fremtid, men i stedet åpner vi for mer oljeleting i et sårbart økosystem. Slik kan vi ikke fortsette om vi skal unngå farlige klimaendringer, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, en av de to som saksøker staten.

522 000 mennesker fra hele verden har så langt skrevet under på et opprop som støtter søksmålet. I tillegg til Natur og Ungdom og Greenpeace, er Besteforeldrenes klimaaksjon partshjelp i søksmålet.

Hele pressekonferansen på video ser du HER.

Reuter skriver i sin dekning av saken i dag blant annet at statsminster Erna Solberg har uttalt at Norge kan fortsette å pumpe olje i flere tiår uten å komme i konflikt med Parisavtalen.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?