I deler av Europa, Afrika, Sentral-Afrika, Asia, samt i sørlige deler av Australia, vil større områder gradvis rammes av permanent tørke og forørkning, i takt med global oppvarming.

Forskning viser at noen få tideler av en grad i den ene eller andre retningen, kan gi stort utslag på naturen.

Totalt risikerer mellom 20 og 30 prosent av jordas landarealer å få en form for ørkenstatus i løpet av de neste tiårene. En fersk studie som er publisert av Nature (Nature Climate Change) beskriver utviklingen, og som ventes å inntreffe dersom det ikke lykkes å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Studien sier også at dersom 1,5 graders-målet nås, vil to tredjedeler av de utsatte landarealene bli skånet for ørkendannelse.

I mars 2017 passerte for første gang økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen 1 grad celsius (1,03), målt mot snittet for hele 20. århundre.

Om økningen blir på 2 grader eller mer

Global oppvarming opp mot 2 grader, eller over, medfører risiko for å passere farlige vippepunkter, der videre klimaendringer vil være vanskelige å reverse, ifølge to skribenter i nettstedet Energi og Klima, Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip.

«En slik temperaturstigning kan utløse forskjellige tilbakekoblingsmekanismer. Disse kan føre til en videre oppvarming på mange grader, selv om alle menneskeskapte klimagassutslipp ikke overskrider karbonbudsjettet for direkte drivhuseffekt på to grader. En slik oppvarming kan blant annet føre til nedsmelting av innlandsisen på Grønland og Vest-Antarktis», skriver Kvåle og Seip.


 

- Annonse -