Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

I år kommer det regler for bruk av granulat i kunstgressbanene

Kunsgressbaner har tilført naturen store mengder plastforurensing. Ill.foto: Wikimedia Commons / Soleincitta
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Problemet med spredning av mikroplast fra Norges omlag 1600 kunstgressbaner har fått myndighetene til å reagere.


Tallet på kunstgressbaner varierer med hvilke kilder man støtter seg på, både 1750 og 2000 er tall som nevnes.

Ifølge Klima- og miljødepartementet brukes det gummigranulat fra oppmalte bildekk ved de fleste kunstgressbanene i landet. Formålet med bruken av granulat er at det gir bedre grep og demping for fotballspillerne, og det reduserer skaderisikoen.

Hvor mye gummigranulat som til slutt ender opp i havet eller i ferskvann, er usikkert, men MD nevner tallet 1500 tonn som et anslag på det totale forbruket av materialet. Forskere ved NIBIO har gjort undersøkelser der estimater går på at omlag en tredjedel av tapt granulat samles og tilbakeføres til banene, mens mellom 15 og 50 prosent havner i avløp og avløpsrensing. 15 prosent tar spillerne med seg hjem. Beregningene er gjort ut fra undersøkelser ved 26 baner på Østlandet.

Sand og kork forsøkt som erstatning for gummigranulat

Miljødirektoratet har tidligere anbefalt at det utarbeides en forskrift som setter krav til etableringen og driften av kunstgressbaner. Direktoratet sier de har konkludert med at det i dag ikke finnes gode nok erstatninger til gummi.

I Asker og Bærum har det imidlertid blitt gjort forsøk med både sand og kork i baner, som erstatning for gummi. Erfaringene til nå oppgis som gode, i alle fall på breddeidrettsnivået.

Regler kommer før årsskiftet

Anbefalingen fra MD om utarbeidelse av forskrift følges nå opp av klima- og miljødepartementet, som returnerer initiativet ved å be direktoratet om å utarbeide forslag til regler for å redusere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner.

– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en viktig kilde til utslipp av mikroplast i Norge. Krav til etablering og drift av baner vil kunne redusere utslipp betydelig. De nye reglene vil være på plass fra årsskiftet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Elvestuen hadde sammen med kulturministeren nylig et møte med Norges Fotballforbund om saken.

Ola Elvestuen (t.h.) og kulturminister Trine Skei Grande møtte representanter for Norges Fotballforbund (Foto: KLD)

 – Tar problemet på stort alvor

Miljødirektoratet skriver at de nå vil vurdere den nærmere utformingen av en forskrift og utrede konsekvensene av kravene. Eksempelvis kan det settes krav til hvordan områdene rundt utendørs helårsanlegg skal være utformet, slik at gummigranulat ikke havner utenfor anlegget. Videre kan det stilles krav til bruk, lagring og oppsamling av gummigranulatene. Til kunstgressbaner som er plassert nær sårbare økosystemer i elver og vann kan det bli aktuelt å stille særlige krav, sier MD.

– Jeg har i dag sammen med kulturministeren hatt et meget godt møte med Norges Fotballforbund om saken. Fotballforbundet tar problemet med spredning av mikroplast på stort alvor og jeg vil fortsette den gode dialogen med idretten slik at vi sammen kan redusere utslipp av mikroplast fra gummigranulater, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


 

- Annonse -