– Tar problemet på stort alvor

Miljødirektoratet skriver at de nå vil vurdere den nærmere utformingen av en forskrift og utrede konsekvensene av kravene. Eksempelvis kan det settes krav til hvordan områdene rundt utendørs helårsanlegg skal være utformet, slik at gummigranulat ikke havner utenfor anlegget. Videre kan det stilles krav til bruk, lagring og oppsamling av gummigranulatene. Til kunstgressbaner som er plassert nær sårbare økosystemer i elver og vann kan det bli aktuelt å stille særlige krav, sier MD.

– Jeg har i dag sammen med kulturministeren hatt et meget godt møte med Norges Fotballforbund om saken. Fotballforbundet tar problemet med spredning av mikroplast på stort alvor og jeg vil fortsette den gode dialogen med idretten slik at vi sammen kan redusere utslipp av mikroplast fra gummigranulater, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.