Bystranda i Kristiansand på en solrik sommerdag. Men regn og flom vil øke i sørlandshovedstaden i framtida (Foto: Wikimedia Commons / Yeezus903)

I en forskningsrapport fra Newcastle University i England vurderes framtidig fare for flom, tørke og hetebølger i 571 europeiske byer.


Samtlige byer som er med i studien vil få flere dager enn før med hetebølger, uansett scenario. Det er gjort vurderinger for et lavt, middels og høyt endringsscenario, og det er tidsrommet mellom 2050 og 2100 som er analysert.

Samlet sett er funnene så alvorlige at lederen av undersøkelsen, Selma Guerreiro, kommer med en kraftig advarsel.

– Selv om regionene i det sørlige Europa er vant med å tilpasse seg til tørke, vil man i det verst mulige endringsscenariet kunne være over vippepunktet. Dessuten vil de fleste byene oppleve betydelige endringer på mer enn bare ett fareområde, og dette understreker den betydelige utfordringen som byene står overfor når de skal håndtere klimarisiko, sier Guerreiro til The Guardian.

I Sør-Europa vil man i det alvorligste scenariet kunne få en 14-gangers forverring av hetebølger – forstått som antall dager med hetebølge – mens Trondheim i Norge ligger i andre enden av skalaen. Der vil økningen i antall dager med hetebølge ligge på bare 4 prosent i det laveste scenariet.

Stockholm kan få mange flere dager med hetebølge i framtidige somre.

Stockholm kan få mye lengre hetebølgeperioder

En trend som vises i studien er at byer i Sør-Europa vil få størst økning i antall dager med hetebølge, mens den største økningen i maxtemperaturene under hetebølgene vil komme i Sentral-Europa. I disse byene risikerer man økning av maxtemperaturen på opptil 14 grader, i det verste scenariet.

Et unntak i dette bildet er Stockholm, som forskerne mener kan oppleve (sammen med Roma) den høyeste økningen i antall hetebølgedager.

Trondheim og Kristiansand får sterkere flommer

De britiske øyer ligger dårlig an når det gjelder flomfare. Beregningene viser at flommene vil føre med seg 25 prosent eller mer vann, enn i dag. Dette vil gjelde for 58 byer som er vurdert, i Storbritannia og Irland.

Skandinavia er en region som sammen med de britiske øyer og den iberiske halvøya vil få merke mer alvorlige flommer.

Kristiansand nevnes i studiens sammendrag som en by som vil oppleve flomforverring i alle endringsscenariene, og i det alvorligste scenariet er sørlandshovedstaden sammen med Trondheim, blant de byene som kommer aller dårligst ut.

Trondheim vil oppleve kraftigere flommer.

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?