RMIT-forskerne bak protonbatteriet: Fra h. Dr Shahin Heidari, professor John Andrews og PhD Saeed Seif Mohammadi, PhD (ikke med på bildet: Dr Amandeep Singh Oberoi)

Forskere ved RMIT University i Melbourne i Australia er i ferd med å utvikle en batteritype som erstatter litium med karbon og vann.


Resultatene fra en prototyp i liten skala er lovende, både ved at det nyutviklede batteriet på sikt har potensial til å bli billigere enn et litium-batteri, og ved at det har en bedre lagringseffekt.

Ikke minst har denne batteritypen ifølge forskerne utsikt til å bli mer miljøvennlig enn litium-batterier, når utviklingsarbeidet har kommet litt lenger.

Råstoffet litium er en begrenset ressurs hvor utvinningen i dag i hovedsak skjer i Kina og i Bolivia. Sistnevnte land har trolig verdens største litiumkilde i saltsjøen Salar de Uyuni.

Konkurrent til Teslas Power Wall?

Batteriet som nå er utviklet har i seg selv ingen klimagassutslipp.

Fra Universitetet i Melbourne blir det opplyst at mulige applikasjoner for det nye proton-batteriet inkluderer lagring av strøm som kommer fra solceller. Det trekkes paralleller til dagens løsning fra Tesla, Power Wall, hvor batteripakken fra den amerikanske produsenten inneholder litium.

Deldetalj av prototyp av det nye batteriet.

Med oppskalering ser man for seg at protonbatteriet kan tas i bruk i mellomstore, vanlige strømnett, til lading av biler, og at det på sikt kan bli en konkurrent til nettopp Teslas Power Wall.

Forventer enormt energilagringsbehov i framtiden

– Sjefsforsker Jon Andrews forklarer dette om det nye batteriet:

– Det er karbonelektroden pluss protoner fra vann som gir protonbatteriet et miljømessig, energimessig og potensielt økonomisk fortrinn. Det siste framskrittet vi har gjort er et viktig steg framover mot billige, bærekraftige batterier som kan dekke framtidige energibehov uten å samtidig skade vårt allerede skjøre miljø, sier Andrews.

Han ser for seg et enormt framtidig behov for elektrisk energilagring fra fornybare kilder, i en tid der verden skal redusere sine klimagassutslipp og takle klimaendringer.

– Protonbatteriet er et av mange potensielle bidrag for å møte dette enorme energilagringsbehovet. Å utstyre batterier med protoner har mulighet i seg til å bli mer økonomisk enn bruk av litium-ioner, som er laget av begrensede ressurser. Karbon, som er hovedressursen i vårt protonbatteri, finnes i overflod og er rimelig både i forhold til hydrogen-legeringer og litium, sier Andrews, som tror den nye batteritypen kan bli kommersielt tilgjengelig om fem til ti år.

-Annonse-

 

 

 

 

 


Artikkelfotos: RMIT University

- Annonse -