BREEAM-sertifisering baseres på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Nyegaardskvartalet på Storo i Oslo vil ifølge Veidekke bli en av Norges første og største fossilfrie byggeprosjekter. For fire år siden kjøpte selskapet tomten og har siden utviklet prosjektet og revet gamle næringsbygg som stod der fra før.

Nå skal byggingen av de nye blokkene ta til, det skjer like etter sommerferien. Ferdigstillelse er planlagt til årsskiftet 2020/2021.

Bra etterspørsel

– Ved å ta en tydelig miljøposisjon har vi fått svært god respons fra markedet. Til tross for at boligkjøperne har vært selektive har prosjektet fått en svært god respons. Vi har allerede solgt 60 % av leilighetene i første byggetrinn og er klare for å legge ut trinn to og tre for salg til høsten, sier administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Eiendom.

Leilighetene i miljøblokkene bygges med forskjellig størrelse og utforming. I 1. etasje ligger små leiligheter, men med stor takhøyde – 3,6 meter. Høyere opp i etasjene bygges større gjennomgående leiligheter.


Foto: Veidekke

- Annonse -