- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

EU-prosjektet heter PVadapt, har en total budsjettramme på 11 millioner euro, og utføres av 18 partnere fra 11 europeiske land. SINTEF forteller at norske forskere deltar.

De nye solcellesystemene skal utvikles i samarbeid med flere solcelleprodusenter og bygningsindustrien. Systemene skal være rimelige å lage, montere og bruke, heter det, og modulene skal brukes på tak eller være integrert i en fasade. Det skal også arbeides med å utvikle solcelle-byggelementer til gamle hus som renoveres.

– Systemet skal bestå av bygningselementer med solceller som kan bygges på forhånd, noe som vil gjøre de enkle og rimelige å montere. Ved hjelp av et modulsystem skal solcellesystemet enkelt kunne skaleres opp eller ned, sier SINTEF-forsker Martin Bellmann.

Til nye hus i byene

Det er urbane bygninger, og først og fremst nye hus, som skal utstyres med de nye byggesystemene med solceller. Ifølge SINTEF har European Technology and Innovation Platform anslått at 80 prosent av jordas befolkning kommer til å bo i urbane strøk innen 2050. Bakteppet er at byene på jorda står for nesten halvparten av utslippene av klimagasser og 70 prosent av energiforbruket i verden.

Man ser for seg at energiforbruket vil kunne dobles, eller endog tredobles, i utviklingen fram mot 2050.

– Elementene skal lages på en måte som gjør de enkle å gjenvinne. Forhåpentlig vil vi også kunne bruke resirkulerte materialer til produksjonen, sier Bellmann.


 

- Annonse -